monitorulcj.ro Menu

(P) Anunț Gal Valea Someșului. Apel de selecție M 322

GAL VALEA SOMEȘULUI anunță lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăṭirea serviciilor de bază pentru economia ṣi populaṭia rurală ṣi punerea în valoare a moṣtenirii rurale” în perioada 12.01.2015 – 21.01.2015.

(P) Anunț GAL Valea Someșului

Gal Valea Someșului anunță apelul de selecție pentru măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri” în perioada 24.12.2014 – 12.01.2015