monitorulcj.ro Menu

Conferința despre homosexualitate: despre un discurs prudent, incoerent și un pic ipocrit

Joi, 22 ianuarie, sala mare a Casei de cultură a studenților s-a umplut în așteptarea conferinței pe tema homosexualității, susținută de preotul profesor Stelian Tofană. Familii, studenți, teologi și membrii ai comunității LGBT au venit să afle care este viziunea despre homosexualitate a unui teolog român în secolul XXI. În mod previzibil, sau nu, se poate spune că prelegerea a interesat pe mulți și a mulțumit pe foarte puțini.

Un discurs precaut și moderat

Părintele profesor nu a îndrăznit să înceapă conferința înainte de a face câteva precizări preliminare. El a început prin a declina responsabilitatea BOR și UBB pentru opiniile pe care le va prezenta, afirmând că va vorbi în nume propriu, raportându-se strict la informațiile pe care Biblia le conține despre homosexualitate. El a adăugat că  obiectivul conferinței nu este de a aduce jigniri oamenilor cu opinii diferite, și că nu dorește să promoveze ura, violența și intoleranța: „Și noi, și cealaltă parte, trebuie să știm cum să ne raportăm unii la alții. Oamenii cu altă gândire nu trebuie marginalizați de societate. Sunt oameni cu înzestrare intelectuală, pe poziții importante în societate, de care societatea se folosește”, a spus acesta la începutul prelegerii. În plus, Stelian Tofană a ținut să amintească faptul că această conferință este numai una dintr-o serie ce au ca obiectiv principal promovarea valorilor familiei tradițional creștine în societate.  De altfel, acesta este dezideratul organizației Agape, carea și organizat conferința.

...și uneori, contradictoriu

Mesajul clar transmis de Tofană este că „societatea are nevoie de o reformă morală”, iar instrumentul cel mai util în acest sens se află în cuvintele Scripturii.  Familia, „celula pe care este clădită societatea”, se află în pericol și riscă să dispară ca instituție , datorită valorilor care ne sunt ”impuse” din afară.  Discursul părintelui profesor a nu a fost lipsit de câteva tușe contradictorii; pe de o parte, acesta a afirmat că vorbește de pe pozițiile toleranței, a respectului față de pluralitatea de opinie, în timp ce pe de altă parte a reclamat această „impunere” a respectului față de anumite libertăți individuale, pe care le-a catalogat ca ingerințe străine în afacerile obștești. Tot Stelian Tofană a făcut un apel către tineri, „speranța Bisericii și a societății”, pentru „stîrpirea răului din societate”, cerându-le să intervină ori de câte ori ”răul se propagă” în aceasta.


Ce ne spune Biblia și ce ne spune Stelian Tofană?

Referindu-se la ceea ce Biblia vorbește despre homosexualitate, Stelian Tofană a identificat șapte pasaje ale Scripturii care se adresază subiectului: două dintre ele se referă la violul homosexual, unul la prostituție și homosexualitate și patru pericope ce conțin porunci și sentințe. Tofană a constatat că homosexualitatea nu este un fenomen modern ș că această practică este un păcat ce rezultă din necunoașterea lui Dumnezeu. O problemă demnă de semnalat în discursul părintelui profesor este cea a responsabilității colective în fața lui Dumnezeu. Oferind referințe biblice, acesta a dat de înțeles că homosexualitatea ar putea exista ca un fel de povară genetică; el a afirmat că în Biblie se întîmplă ca un popor să fie pedepsit colectiv pentru greșelile unor indivizi, și că Dumnezeu pedepsește pe copii pentru greșelie părinților. Doar că, citind un pic mai mult din pasajul respectiv, se poate vedea limpede că autorul intenționează tocmai să răstoarne această concepție arhaică a culpabilității colective: „Fiul nu va purta nedreptatea tatălui, şi tatăl nu va purta nedreptatea fiului. Celui drept i se va socoti dreptatea sa, iar celui rău, răutatea sa” (Ezechiel, 18, 20).

Atitudinea creștină față de homosexualitate

Ajuns la capitolul ”soluții”, Stelian Tofană a subliniat faptul că, deși homosexualitatea este considerată un păcat, acești oameni rămân fii ai Bisericii, iar Biserica trebuie să aibă milă și compasiune pentru orice păcătos: „mulți oameni (n.red. homosexuali) vin la scaunul spovedaniei cu inima ruptă. Trebuie să avem răbdare cu ei”, a spus acesta, afirmând totodată, că societatea nu-i poate nesocoti și abandona pe aceștia. Potrivit opiniei părintelui profesor, homosexualii reprezintă un ”subiect de misiune și dialog”. Din nefericire, nu toți auditorii au și înțeles aceste idei, unele din întrebările venite din public la final fiind: ”ar trebui ca părinții să-i abandoneze pe copiii homosexuali?”, sau ”de ce să arate un om compasiune homosexualilor când în Vechiul Testament se spune ca aceștia să fie nimiciți?”. Stelian Tofană a sugerat că subiectul homosexualității nu ar trebui reglementat prin amestecul Bisericii în legislativ, deoarece BOR nu face politică, ci ”este o mamă pentru toți”.