monitorulcj.ro Menu

Vin simulările de examen: TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII despre simularea evaluării naționale și a Bacalaureatului

Luna februarie este luna simulării naționale a examenelor de Evaluare Națională. În Cluj, organizarea va fi ușor diferită față de cea de anul trecut. Astfel de testări vor fi susținute și de liceenii claselor a XI-a și XII-a, care în luna martie vor simula probe ale Bacalaureatului.

Calendarul simularilor de Evaluare Nationala 2015
23 februarie 2015: Simulare Limba si literatura romana
24 februarie 2015: Simulare Matematica
25 februarie 2015: Simulare Limba si literatura materna - pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna
6 martie 2015: Afisarea rezultatelor 

Calendarul simularilor de Bacalaureat 2015 - elevii claselor a XI-a
2 martie 2015: Simulare Limba si literatura romana - scris
3 martie 2015: Simulare Limba si literatura materna - scris
4 martie 2015: Simulare proba obligatorie a profilului (Matematica, Istorie) 
12 martie 2015: Afisarea rezultatelor

Calendarul simularilor de Bacalaureat 2015 - elevii claselor a XII-a
2 martie 2015: Simulare Limba si literatura romana - scris
3 martie 2015: Simulare Limba si literatura materna - scris
4 martie 2015: Simulare proba obligatorie a profilului (Matematica, Istorie) 
6 martie 2015: Doar pentru elevii claselor a XII-a - Simulare proba la alegere a profilului si specializarii (Fizica, Chimie, Biologie, Informatica, Geografie, Logica, Argumentare si comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie)
12 martie 2015: Afisarea rezultatelor

„Am început realizarea comisiilor și a centrelor de examen. Corectarea nu se va face în unitățile de învățământ, ci la nivelul municipiului, în mod centralizat. Am luat această decizie deoarece anul trecut am constatat anumite diferențe în sistemul de corectare, chiar dacă baremul era unic, a declarat Valentin Cuibus,  inspectorul școlar județean.


În etapa următoare afișării rezultatelor urmează analiza lor la nivelul fiecărei școli, prin discuții între profesori și elevi și părinții acestora, precum și la nivelul coniliului profesoral. Valentin Cuibus a precizat că în 2014, în urma acestor discuții și dezbateri, rezultatele de la evaluarea națională au crescut cu 24%.

Ministerul Educatiei precizeaza ca aceste simulari au ca scop sa ii obisnuiasca pe elevi cu rigoarea unui examen si sa optimizeze rezultatele copiilor. 


Materia de simulare 

Evaluarea Nationala - Continuturi Simulari pentru elevii clasei a VIII-a


Limba si literatura romana
Elevii trebuie sa stie, pana la finalul lunii februarie, programa valabila pentru examenul de Evaluare Nationala, cu unele exceptii. Concret, pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

procedee de expresivitate artistica in textele studiate (figuri de stil: alegoria)
complementul direct si propozitia subordonata completiva directa; complementul indirect si propozitia subordonata completiva indirecta; complementele circumstantiale si propozitiile subordonate circumstantiale corespunzatoare (de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop)


Matematica
Si la matematica, elevii care termina gimnaziul trebuie sa cunoasca la simulare programa prevazuta pentru examen, fara urmatoarele teme:

din capitolul Calcul algebric - Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere. Simplificare. Operatii cu rapoarte (adunare, scadere, inmultire, impartire, ridicare la putere cu exponent numar intreg)
capitolul Functii
din capitolul Ecuatii, inecuatii si sisteme de ecuatii
Probleme cu caracter aplicativ care se rezolva cu ajutorul sistemelor de ecuatii
din capitolul Punctul, dreapta, planul, semiplanul, semidreapta, segmentul de dreapta, unghiul - calculul unor distante in interiorul corpurilor studiate
din capitolul Corpuri geometrice. Paralelipipedul dreptunghic, cubul; prisma dreapta cu baza triunghi echilateral, patrat sau dreptunghi; piramida triunghiulara regulata, tetraedrul regulat, piramida patrulatera regulata: - desfasurari si - aria laterala, aria totala, volumul


Bacalaureat - Continuturi Simulari pentru elevii clasei a XI-a

Limba si literatura romana

Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
textul dramatic postbelic
limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
simbolismul, prelungiri ale romantismului si clasicismului, perioada interbelica, perioada postbelica, curente culturale/literare romanesti in context european
interpretari si judecati de valoare exprimate in critica si in istoria literara
autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Calinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

MATEMATICA programa M_mate-info

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 

Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
Studiul compatibilitatii si rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss din capitolul Sisteme de ecuatii liniare
capitolul Derivabilitate
capitolul Reprezentarea grafica a functiilor

MATEMATICA programa M_st-nat

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 

Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuatii liniare
capitolul Functii derivabile
capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor

MATEMATICA programa M_tehnologic

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 

Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuatii liniare
capitolul Functii derivabile
capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor

MATEMATICA programa M_pedagogic

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 

Structuri algebrice: inel, corp din capitolul Structuri algebrice

ISTORIE

Popoare si spatii istorice
 

Europa si lumea in secolul XX - Probleme de atins: Europa contemporana (unitate, diversitate, integrare); Cultura romana - cultura europeana; Romania si Europa in secolul al XX-lea

Oamenii, societatea si lumea ideilor
 

Economie si societate in lumea postbelica - Probleme de atins: Ocupatii si statute profesionale; Viata privata si viata publica; Economie rurala - economie urbana in Romania.
Stiinta si societatea - Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vietii cotidiene si a mediului; Noile tehnologii si timpul liber.

Statul si politica
 

Statele in perioada contemporana - Probleme de atins: Forme de organizare statala; Idei si regimuri politice.


Bacalaureat - Continuturi Simulari pentru elevii clasei a XII-a

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 

reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
textul dramatic postbelic
limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
perioada postbelica
autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

MATEMATICA programa M_mate-info

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 

capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
capitolul Aplicatii ale integralei definite

MATEMATICA programa M_st-nat

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 

capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
capitolul Aplicatii ale integralei definite

MATEMATICA programa M_tehnologic

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 

capitolul Inele de polinoame cu coeficienti intr-un corp comutativ
capitolul Aplicatii ale integralei definite

MATEMATICA programa M_pedagogic

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
 

Sisteme de ecuatii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar
Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda Cramer, metoda Gauss
Aplicatii: ecuatia unei drepte determinate de doua puncte distincte, aria unui triunghi si caracterizarea coliniaritatii a trei puncte in plan din capitolul Sisteme de ecuatii liniare

ISTORIE

Domenii de continut /continuturi (clasa a XII-a)
A. POPOARE SI SPATII ISTORICE - 1. Romanitatea romanilor in viziunea istoricilor.
B. OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR - 1. Secolul XX - intre democratie si totalitarism. Ideologii si practici politice in Romania si in Europa. 2. Constitutiile din Romania.
C. STATUL SI POLITICA - 1. Autonomii locale si institutii centrale si in spatiul romanesc (secolele IX-XVIII). 2. Statul roman modern: de la proiect politic la realizarea Romaniei Mari. (secolele XVIII-XX)

BIOLOGIE

varianta B1. BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA - clasele a IX-a si a X-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat;
varianta B2. ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA - clasele a XI-a si a XII-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.
Pentru simulare este exceptata tema Ecologie umana.

FIZICA
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

CHIMIE
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

INFORMATICA
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

GEOGRAFIE

A. EUROPA SI ROMANIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZA
1. Spatiul romanesc si spatiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei si ale Romaniei:
- relieful major (trepte, tipuri si unitati majore de relief)
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatica)
- hidrografia - aspecte generale; Dunarea si Marea Neagra
- invelisul biopedogeografic
- resursele naturale
3. Elemente de geografie umana ale Europei si ale Romaniei
- harta politica a Europei; Romania ca stat al Europei
- populatia si caracteristicile ei geodemografice
- sistemul de orase al Europei
- activitatile economice - caracteristici generale
- sisteme de transport
4. Mediu inconjurator si peisaje
5. Regiuni geografice in Europa si in Romania:
- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa si din Romania
- studiu de caz al unei regiuni geografice - Carpatii
6. Tarile vecine Romaniei

LOGICA, COMUNICARE SI ARGUMENTARE
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

PSIHOLOGIE
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

SOCIOLOGIE
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

ECONOMIE
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

FILOSOFIE
Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
Teorii politice moderne si contemporane; Drepturile omului
4. Cunoasterea
5. Filosofia