monitorulcj.ro Menu
Politică

Legea privind statutul magistraţilor, ATACATĂ pentru a treia oară la CCR pentru redefinirea "erorii judiciare"

Un deputat PNL a anunţat că PNL va sesiza pentru a treia oară Curtea Constituţională după ce Comisia specială pentru legile justiţiei a modificat legea privind statutul magistraţilor, printre principalele schimbări fiind definirea erorii judiciare.

Comisia condusă de Florin Iordache a modificat, în şedinţa de joi, definiţia erorii judiciare, motiv pentru care opoziţia a anunţat că ia în calcul o nouă sesizare la Curtea Constituţională.

"Luăm în calcul să sesizăm în perioada următoare Curtea Constituţională pe această lege. Este a treia oară când recurgem la un astfel de demers. Sunt legi "debile", făcute pe repede înainte, am cerut timp să analizăm documentele", a spus Ioan Cupşa citat de Mediafax.


În şedinţa de joi, comisia condusă de Florin Iordache s-au aprobat următoarele amendamente, toate propuse de PSD:

- La articolul 3, după alineatul (11), se introduce un nou alineat, alin. (12) cu următorul cuprins: (12) Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate.


- Alineatul (1) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, aşa cum acestea sunt definite de legislaţia în vigoare.

- Alineatul (7) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: (7) Actul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării prevăzut la alin. (6) poate fi contestat în instanţă, în termen de 3 luni de la data la care a luat la cunoştinţă, de către orice persoană care justifică un interes legitim, conform Legii 554/2004. Dispoziţiile prevăzute la art. 7 din Legea 554/2004 nu sunt aplicabile.


- La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) O comisie de examinare teoretică şi practică va fi alcătuită din 7 persoane: 3 judecători, 2 procurori, un avocat şi un profesor universitar, desemnaţi de Plenul Consiliul Superior al Magistraturii dintre judecătorii, procurorii sau avocaţii cu cel puţin 12 ani vechime în profesie şi dintre cadrele didactice ale facultăţilor de drept care au obţinut gradul universitar de profesor de cel puţin 5 ani.

Amendament adoptat Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) La încetarea mandatului pentru funcţiile de conducere prevăzute la art. 53 judecătorii revin pe funcţiile deţinute anterior în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(2) La încetarea mandatului funcţiei de conducere prevăzute la art. 54 şi 55, procurorii pot ocupa o altă funcţie de conducere la acelaşi parchet, în condiţiile legii, fie revin pe funcţii de execuţie la parchetele pe care le-au condus sau de unde provin.”


Amendament - La articolul 58, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (13) cu următorul cuprins:
(13) Pentru Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri activitatea de formare de către judecători, procurori, magistraţi-asistenţi şi personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor, detaşarea se dispune doar în cazul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea cu normă întreagă.

Alineatul (3) al articolului 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Există eroare judiciară atunci când:
a) S-a dispus în cadrul procesului efectuarea de acte procesuale cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor legale de drept material şi procesual, prin care au fost încălcate grav drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, producându-se o vătămare care nu a putut fi remediată printr-o cale de atac ordinară sau extraordinară;
b) S-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă în mod vădit şi indubitabil contrară legii sau situaţiei de fapt care rezultă din probele administrate în cauză, precum şi atunci când, prin încălcarea clară şi incontestabilă a situaţiei de fapt sau a normelor juridice aplicabile au fost afectate drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, vătămare care nu a putut fi remediată printr-o cale de atac ordinară sau extraordinară.


Alineatul (4) al articolului 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Prin Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală, precum şi prin alte legi speciale, pot fi reglementate ipoteze specifice în care există eroare judiciară.

Pe 19 aprilie, Curtea Constituţională a României a admis mai multe sesizări ale PNL, USR şi ÎCCJ privind neconstituţionalitatea unor articole din actul normativ ce modifică Legea 303/2004, privind statutul magistraţilor, drept urmare legea urmând să se reîntoarcă în Parlament.

Etichete: ccr magistrati