monitorulcj.ro Menu
Politică

Deputatul PSD Cornel Itu susţine proiectele privind protecţia mediului

Deputatul Cornel Itu susţine proiectele privind protecţia mediului

Camera Deputaţilor a adoptat, în şedinţa de vot final care a avut loc săptămâna trecută Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, proiect important pentru protecţia mediului. Iniţiativa a fost susţinută de deputatul PSD de Cluj Cornel Itu.

“Noua lege, pentru care mi-am exprimat votul favorabil, transpune în mod corect şi complet Directiva 2008/98/CE, şi prevede o serie de aspecte importante pentru mediul încojurător:

- eliminarea obligativităţii existenţei Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor, întrucât structurile cărora li se adresează nu mai există (cele 8 regiuni de dezvoltare);
- posibilitatea aplicării principiului „plăteşte pentru cât arunci” de către autorităţile publice locale, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului;
- introducerea de obligaţii etapizate privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanelor juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/demolări care să ajute la îndeplinirea până în 2020 a unui nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări”, spune deputatul PSD.


De asemenea, parlamentarul clujean aminteşte că România, în calitate de stat membru al UE, are de îndeplinit în ceea ce priveşte deşeurile mai multe obiective:

- să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere;
- să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări;
- să atingă un obiectiv de 60% de valorificare a deşeurilor de ambalaje din totalul de ambalaje produse pe piaţa naţională;
- să atingă anual o cantitate colectată de 4 kg/locuitor de deşeuri electrice;
- să colecteze separat biodeşeurile în vederea compostării şi fermentării acestora;
- să reducă cantitatea de deşeuri biodegradabile la depozitare la 35% din cantitatea de deşeuri depozitată la nivelul anului 1995.


„Doar prin gestionarea durabilă a deşeurilor, ca urmare a iniţierii şi apoi a aplicării unei legislaţii moderne şi adaptate realităţii, vom reuşi să îndeplinim aceste cerinţe de care depinde mediul în care vom trăi şi vor trăi generaţiile viitoare”, mai spune Cornel Itu.