monitorulcj.ro Menu
Politică

ITM a amendat cu 8.000 lei o spălătorie auto

O spălătorie auto din Cluj a fost amendată de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Cluj cu 8.000 lei pentru neefectuarea controlului medical la angajare.

Inspectorii ITM Cluj au verificat 19 societăţi comerciale din domeniile service auto, vulcanizări auto şi spălătorii auto din judeţul Cluj, iar dintre acestea 12 au fost sancţionate. 11 au primit avertismente şi o spălătorie auto a fost amendată cu 8.000 lei pentru neefectuarea controlui medical la angajare.Potrivit conducerii ITM Cluj, cele mai frecvente deficienţe constatate se referă la faptul că nu se asigură o supraveghere medicală adecvată, la angajare şi periodic, pentru toţi lucrătorii, nu este asigurată o instruire corespunzătoare din punct de vedere al securităţii şi sănătaţii în muncă pentru toţi angajaţii, în funcţie de locurile de muncă ale acestora, nu au echipament individual de protecţie.

De asemenea, nu sunt desemnaţi lucrători pentru acordarea de prim ajutor şi nu există persoană desemnată, care să se ocupe de activităţi de prevenire şi protecţie în cadrul societăţii.Controalele fac parte dintr-o campanie privind verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în muncă în societăţile care desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparare ale autovehiculelor şi se derulează pe parcursul trimestrului II.

Activitate cu risc de accidente

Emilian Roşca, inspector şef al ITM Cluj a declarat că activităţile din domeniul reparării şi întreţinerii autovehiculelor au un mare impact asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, prin faptul că riscurile pot genera accidente şi pot afecta atât lucrătorii implicaţi în mod direct în această activitate cât şi pe cei care utilizează un mijloc de transport întreţinut necorespunzător.Principalele riscuri în activităţile de întreţinere şi reparare ale autovehiculelor sunt : manipularea produselor chimice periculoase, expunerea la substanţe periculoase prin inhalarea de vapori de vopsea, gaze de eşapament, fumuri de sudură, contactul pielii cu uleiuri şi solvenţi, expunerea la zgomot şi vibraţii, mişcarea autovehiculelor neasigurate, riscuri de incendiu, alunecări şi împiedicări şi căderi de la înălţime.