monitorulcj.ro Menu
Monitorul Cartierelor

Un parc din Cluj mai câștigă câțiva metri pătrați. Luciu de apă, cercetări arheologice, reamenajare completă în zona centrală

În ședința extraordinară de miercuri, consilierii locali din Cluj-Napoca vor dezbate un proiect de Hotărâre privind actualizarea datelor cadastrale pentru părculețul din centrul municipiului.

Un parc din Cluj mai câștigă câțiva metri pătrați. Luciu de apă, cercetări arheologice și reamenajare completă

Potrivit proiectului, se aprobă actualizarea suprafeței imobilului-teren intravilan, situat în Cluj-Napoca – Parcul Ion Luca Caragiale – de la 4.823 mp, la 4.864. Documentația pentru actualizarea suprafeței a fost întocmită de SC Geomatics Integrated Services SRL. Este vorba despre o mică bucățică de teren (41 mp) pe latura sud-vestică a imobilului, la limita cu un imobil proprietate privată, care face parte din parc, însă nu a fost cuprinsă în perimetrul măsurat.

Prevederile legale specifice permit o modificare în plus a suprafețelor cu până de la 2%, ținând cont de necesitatea reglementării imobilelor pentru care municipiul Cluj-Napoca are calitatea de proprietar. Potrivit Serviciului Evidență Patrimoniu și Cadastru, proiectul de Hotărâre îndeplinește condițiile de natură tehnică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local. Practic, Parcul I.L. Caragiale, nu cu mult, dar va fi mai mare.


Reamenajare integrală în Parcul Ion Luca Caragiale

Reamintim, că în ședința ordinară de la începutul lunii iulie, consilierii locali au validat documentația și indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea Parcului Ion Luca Caragiale. Suprafața totală amenajată prin proiect este de aproape 12.000 mp, iar costurile totale ale investiției sunt estimate la peste 25,5 milioane de lei (TVA inclus), cu o durată estimată de realizare de doi ani.

Cu aviz favorabil din partea Comisiei de buget și a Comisiei juridice, proiectul de Hotărâre a trecut în unanimitate, cu 21 de voturi „pentru”. Vorbim despre aprobarea scenariului 1 de reabilitare a Parcului Ion Luca Caragiale, a străzii Octavian Petrovici și parțial a străzii George Barițiu, potrivit documentației cuprinsă în Anexa proiectului.


Conform referatului de aprobare, se propune reamenajarea integrală a suprafeței parcului, cu identificarea și păstrarea vegetației valoroase și sănătoase existente, pentru a crea o atractivitate mai mare în rândul publicului. Totodată, se propune descoperirea Canalului Morii, al cărui traseu sistematizat a fost acoperit la sfârșitul anilor ’80 cu o dală de beton.

Odată cu descoperirea acestui al doilea curs de apă ca importanță din municipiul Cluj-Napoca, acesta devine parte integrantă a Parcului I.L. Caragiale. În consecință, se propun amenajări și sistematizări pe verticală pentru a facilita accesul pietonal la luciul de apă, însoțite de amenajări peisagere specifice cursurilor de apă.


Cercetări arheologice în „inima” Clujului

În continuarea acestor demersuri se propune realizarea unor cercetări arheologice care vizează descoperirea traseului celei de-a doua incinte medievale a orașului, ce traversează suprafața parcului. Prin documentarea arheologică a acestui areal se dorește evidențierea la suprafață a descoperirilor arheologice, pentru a crește atât atractivitatea parcului, cât și pentru a releva evoluția istorico-urbanistică.

De asemenea, se propune regândirea în întregime a străzii Octavian Petrovici, prin reconfigurarea geometriei acesteia în plan, eliminarea tuturor parcărilor existente, înlocuirea straturilor de uzură existente, a sistemului de iluminat public, precum și dotarea acesteia cu mobilier urban nou, marcaj rutier și signalistică urbană noi, dar și plantări de aliniamente de arbori. Acolo unde condițiile de trafic permit, se propun reorganizări de străzi de tip „shared-space”, prin eliminarea diferențelor de nivel între spațiul pietonal și carosabil.


CITEȘTE ȘI:

Cum se transformă Parcul I.L.Caragiale: luciu de apă, pietonală pe strada Pietrovici. Se desființează skatepark-ul și parcarea