monitorulcj.ro Menu
Educație

UBB Cluj-Napoca a lansat un proiect de prevenire a abandonului şcolar

Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca a lansat un proiect de prevenire a abandonului şcolar, în care studenţii cu risc sunt consiliaţi pentru a face faţă stresului.

UBB a lansat un proiect de prevenire a abandonului şcolar

Universitatea „Babeș-Bolyai” a semnat, în decembrie 2019, un nou contract de finanțare care prevede să determine creșterea ratei de promovare a studenților din anul I, nivel licență, în special a celor cu risc de abandon, în decursul a trei ani, prin furnizarea de soluții inovative și flexibile.

„UBB a lansat un proiect de prevenire a abandonului şcolar în învăţământul superior, în special în anul I, care se ridică la circa 18% la nivelul universităţii noastre. Ne propunem extinderea spaţiilor existente ale Centrului de Învăţare prin crearea unor noi spaţii în tot Clujul, care să le permită studenţilor să participe la activităţi legate de viaţa universitară. Sunt vizaţi 600 de studenţi care vor putea să dobândească noi competenţe, cum ar fi scrierea unui eseu sau educaţie financiară, dar şi să participe la programe de consiliere, inclusiv în ceea ce priveşte stresul. Un student poate fi consiliat dacă îşi dă seama că nu poate face faţă specializării la care s-a înscris”, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, prorectorul UBB responsabil cu asigurarea calităţii, Markó Balint, managerul de proiect.


Spațiile noi vor fi dotate la standarde ridicate, care să le permită studenților participarea într-un cadru inovativ, non-formal la activități legate de viața universitară precum și la activități cu scop remedial. Așadar, în cadrul proiectului se vor dota și renova 3 spații noi aflate în puncte cheie ale UBB și ale orașului, pentru a crește gradul de acces al studenților la activitățile Centrului de Învățare. Aceste spații sunt localizate în cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, al Facultății de Educație Fizică și Sport, precum și în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Fiecare din cele trei spații va beneficia de lucrări de reamenajare și de dotare în valoare de aproximativ 300.000 de lei. Pe parcursul celor trei ani în care se va desfășura proiectul vor fi implicați 600 de studenți care vor participa la programe remediale adecvate și la programe de consiliere concretizate în ședințe individuale și de grup.

Markó Balint mai spune că printre cauzele abandonului şcolar se numără problemele financiare şi/sau sociale în familie, precum şi lipsa unor competenţe din partea studenţilor.