monitorulcj.ro Menu
Educație

Propunere de la Cluj: mai multe ore de istorie la şcoală

La primul Congres Naţional al Istoricilor Români (CNIR) s-a propus ca elevii să aibă cel puţin două ore de istorie, iar această disciplină să fie obligatorie la Bac şi Evaluare Naţională.

Propunere de la Cluj: mai multe ore de istorie la şcoală

În perioada 25-28 august 2016 s-a desfășurat, la Cluj, primul Congres Național al Istoricilor Romȃni. La acest eveniment au participat aproximativ 450 de istorici -profesori, cercetători științifici, muzeografi, alți iubitori de istorie, din diverse centre academice ale României. La finalul congresului a fost încheiată o rezoluţie.  

Printre subiectele discutate la acest congres a fost şi ponderea istoriei în curricula şcolară. Specialiştii prezenţi la acest eveniment au insistat ca elevii să studieze cel puţin două ore, la gimnaziu şi liceu, indiferent de profil. De asemenea, istoricii au propus ca această disciplină să fie obligatorie la examenele de Evaluare Naţională şi Bacalaureat.


În rezoluţie sunt atinse şi câteva aspecte referitoare la problemele cu care se confruntă cercetarea istorică din România. “Istoriografia a făcut, după 1989 progrese semnificative dar sunt multe aspecte care se cer remediate sau dezvoltate”, se arată în rezoluţie. O atenție specială trebuie să fie acordată formării cadrelor tinere, după cum se impune multiplicarea trimiterilor la stagii de documentare și perfecționare în străinătate a resursei umane din domeniul istoriografiei.

La congresul de la Cluj au fost discutate aspecte precum statutul personalului de cercetare şi a celui didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, nevoia acordării unei finanţări corespunzătoare din partea organismelor abilitate ale statului, precum şi o reconsiderare a emisiunilor cu caracter istoric în media scrisă şi cea audio-vizuală din România.     

Etichete: istorie ubb cluj