monitorulcj.ro Menu
Educație

Cursuri gratuite de educație continuă în folosul comunității la UBB Cluj

Centrul de Formare Continuă și Lifelong Learning din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai organizează cea de-a 3-a ediţie a programului “Educație continuă în folosul comunității”, care se va desfășura în perioada 24 februarie - 6 iunie 2014, conform orarului aferent cursurilor incluse în program (2-3 ore pe săptămână).

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca

Proiectul oferă accesul deschis la educație de calitate pe parcursul întregii vieți în contextul comunității locale. Beneficiarii acestui proiect sunt persoane din comunitatea locală, care au cel puțin 18 ani și nu au statutul de studenți UBB, interesate de formare continuă, implicit instituțiile din care fac acestea parte.

”Cursurile pot fi audiate în regim gratuit, fără obligativitatea de a participa la examen sau la alte modalități de evaluare. În cazul în care se achită taxa aferentă cursului și se îndeplinesc condițiile de promovare ale cursului, se pot obține din partea facultății acte doveditoare care să ateste participarea la curs și numărul de credite aferente. Taxele se achită la casieria facultății, pe baza documentului de înregistrare primit la înscrierea în proiect și se calculează identic ca pentru studenții facultății respective”, transmit reprezentanții UBB Cluj.


Acest proiect contribuie la implicarea universității în comunitatea locală prin deschiderea ofertei educaționale și adaptarea ei la nevoile existente pe piața muncii prin programe de formare continuă. În urma acestui proiect și a evaluării rezultatelor se intenționează acreditarea unor cursuri de formare profesională în domeniile în care se înregistrează interesul crescut.