monitorulcj.ro Menu

Economie

Cum se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit în 2019?

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj aduce lămuri cu privire la termenul de depunere a declarației, dar și a formatului pe care aceasta trebuie să îl aibă.

Declaraţia unică  privind impozitul pe venit  şi contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice  se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia unică se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate .

Termenul de depunere al declaraţiei  unice în anul 2019 este până la data de 15 martie 2019, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018 sau obligația declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019, precum și obligația declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Modelul, conţinutul, modalităţile de depunere şi de gestionare ale formularului  "Declaraţia unică  privind impozitul pe venit  şi contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice" au fost  aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr.49/2019, publicat în M.O. nr.43/16.01.2019.

Declaraţia se depune în format electronic, doar prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,  respectiv prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Spaţiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu gratuit pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice , prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie.

 Persoanele fizice se pot înregistra în Spaţiul Privat Virtual direct pe http://pfinternet.anaf.ro sau accesând site-ul www.anaf.ro în secţiunea "Spaţiul Privat Virtual" , rubrica " Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice" , cu ajutorul unui user name şi a unei parole. Totodată pentru înregistrare trebuie să deţină o adresă de e-mail proprie şi un număr de telefon valid.

Dacă deţin deja un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF , contribuabilii se pot autentifica în Spaţiul Privat Virtual cu ajutorul acestuia, informează DGRFP Cluj-Napoca.

Informaţii suplimentare se pot obţine :

-accesând pagina de internet www.anaf.ro

-telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor la numărul de telefon: 031 403 91 60

-la birourile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale.