monitorulcj.ro Menu
Economie

Cine pierde și cine câștigă după aplicarea cotei de 1% pe cifra de afaceri la firmele cu venituri sub 1 milion de euro

"Cota unică de 1% aplicată cifrei de afaceri pentru companiile cu venituri sub 1 milion euro poate aduce o reducere a impozitelor plătite de aceste companii de aproximativ 631 milioane lei", explică Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România și lector la Institutul Bancar Român.

Guda a realizat un studiu de impact al noilor măsuri fiscale care vizează companiile din România. "Câștigă 27% dintre aceste firme, respectiv companiile cu venituri sub 0,5 milioane euro și zero angajați, precum și firmele cu venituri între 0,5-1 milioane euro și profit brut peste 6,25%", explică acesta.

Potrivit rezultatelor studiului, doar 3% dintre companii pierd, restul de 70% plătind un impozit identic. "Totuși, efectul final este mult mai mic, deoarece se pot pierde aproape 112.153 locuri de muncă, deci aproximativ 2% din forța de muncă angajată (din cauza dispariției interesului fiscal), iar majorarea salariului minim pe economie poate anula până la jumătate din optimizarea fiscala respectivă", mai spune Iancu Guda.


Începând cu 1 ianuarie 2018, toate companiile cu cifra de afaceri sub un milion de euro vor plăti un impozit de 1% din cifra de afaceri. În același timp, salariul minim brut pe economie crește începând cu anul urmator la 1.900 lei, comparativ cu nivelul actual de 1.450 lei. Analiza încearcă să surprindă impactul cumulat asupra companiillor a tuturor acestor măsuri.

Impozitul de 1% din cifra de afaceri pentru companiile cu venituri sub 1 milion euro


Conform declarațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor Publice, un numar de 396.034 companii au înregistrat în anul 2016 venituri între 0-500.000 euro, în timp ce 19.664 firme au înregistrat venituri între 500.000-1.000.000 euro. Astfel, aproape 90% din totalul firmelor active (care înregistrează venituri) au raportat o cifră de afaceri sub 1 milion euro, și vor fi afectate de această măsură. Impactul noilor reglementări fiscale, prin comparație cu sarcina fiscală actuală, diferă în funcție de veniturile înregistrate, numărul de angajați și marginea de profitabilitate brută, după cum urmează:

Firmele cu venituri între 0-500.000 euro, care înregistrează:


 - Zero angajați: vor fi influențate pozitiv, deoarece acestea plătesc astăzi un impozit de 3% din cifra de afaceri, care urmează să fie redus la 1% prin noile reglementări. Conform cifrelor publicate, 104.097 de firme se regăsesc în această situație. Considerând noile reglementări fiscale propuse, aceste companii vor plăti un impozit pe cifra de afaceri de trei ori mai mic, scăderea estimata (bazată pe veniturile înregistrate în anul 2016) fiind de la 342 milioane lei (aferent impozitului actual) la 114 milioane lei (estimarile privind impozitul nou);

 - Cel puțin un angajat: nu vor fi afectate de noua măsură, deoarece acestea plătesc și în momentul de față un impozit de 1% pe cifra de afaceri. În această situație se regăsesc 291.937 de firme, care vor înregistra o sarcină fiscală similară celei din anul 2016 (singura diferență fiind în funcție de nivelul veniturilor înregistrat în viitor);


Firmele cu venituri între 500.000 – 1.000.000 euro, plătesc în condițiile actuale un impozit de 16% aplicat profitului brut. Astfel, trecerea la impozitul de 1% pe cifra de afaceri va avea un impact diferențiat în funcție de profitabilitatea acestora, după cum urmează:

 - Firmele care înregistrează pierderi vor înregistra costuri fiscale mai mari, deoarece în momentul de față acestea nu plătesc impozit pe profit. Un număr de 2.177 de companii se regăsesc în această situație, și vor plăti un impozit suplimentar de 68 milioane lei începând cu anul 2018


 -  Firmele care înregistrează o margine a profitului brut între 0% - 6,25% vor înregistra costuri fiscale mai mari, deoarece impozitul de 16% aplicat profitului brut este inferior impozitului de 1% aplicat cifrei de afaceri. Un număr de 8.239 de companii se regăsesc în această situație, acestea înregistrând costuri fiscale în creștere de la 110 milioane lei (aferente activității desfășurate în anul 2016) la 260 milioane lei (aferente estimărilor pe același venit și profit brut, dar considerând noul nivel de impozit)

  - Firmele care înregistrează o margine a profitului brut peste 6,25% vor înregistra costuri fiscale mai mici, deoarece impozitul de 16% aplicat profitului brut este superior impozitului de 1% aplicat cifrei de afaceri. Un număr total de 9.247 companii se regăsesc în această situație (4.853 înregistrând un profit brut între 6,25% - 15%, și 4.394 un profit brut peste 15%). Aceste companii vor plăti un impozit estimat de 292 milioane lei, comparativ cu 915 milioane lei în momentul de față.

Astfel, din totalul celor 415.698 companii cu venituri sub 1 milion de euro, aproximativ 70% vor plăti un impozit identic cu cel actual, 27% vor înregistra un impozit inferior și doar 3% vor plăti un impozit mai mare. Mai exact, impozitul total plătit de toate companiile care înregistrează o cifră de afaceri sub 1 milion de euro urmează să scadă de la 2.476 milioane lei (aferent activității desfășurate în anul 2016) la 1.845 milioane lei (conform estimărilor realizate în baza noului impozit), impactul bugetar negativ asupra încasărilor impozitului asupra acestor companii fiind de 631 milioane lei.

În schimb, cota unică de impozitare a cifrei de afaceri cu 1% pentru toate companiile care înregistrează venituri sub pragul de 1 milion de euro poate reprezenta o pierdere a motivării fiscale privind politica de angajare pentru companiile care înregistrau un singur angajat. Astfel, în baza codului fiscal valabil în momentul de față, companiile cu venituri sub 500.000 euro plătesc impozit pe cifra de afaceri în valoare de 1% daca au cel puțin un angajat. Există 112.153 de companii în această situație, care preferă să înregistreze un angajat (probabil, de cele mai multe ori, acesta fiind acționarul companiei plătit la nivelul salariului minim pe economie), deoarece costurile suplimentare cu cei 112.153 angajati (211 milioane lei estimate la nivelul salariului minim pe economie actual) sunt acoperite de impozitul inferior de 1% comparativ cu 3% dacă nu ar avea niciun angajat (optimizarea fiscală fiind de la 481 milioane lei la 160 milioane lei, deci 321 milioane lei taxe mai mici). În noul context, în care impozitul pe cifra de afaceri este de 1% pentru toate companiile cu venituri sub 1 milion de euro (indiferent de numărul de angajați) și salariul minim brut pe economie crește la 1.900 lei, probabil aceste companii vor anula majoritatea contractelor de muncă cu personalul respectiv.

Majorarea salariului minim pe economie

Reducerea impozitului total plătit de companiile care înregistrează venituri sub 1 milion de euro de la 2.476 milioane lei (aferent activității desfășurate în anul 2016) la 1.845 milioane euro (conform estimărilor realizate în baza noului impozit), deci optimizarea fiscală estimată de 631 milioane lei, trebuie analizată în contextul majorării salariului minim brut la 1.900 lei începând cu anul 2018. Astfel, conform cifrelor publicate de INSSE, aproximativ o treime din forța de muncă angajată este plătită la nivelul salariului minim pe economie, dar nu se cunoaște ponderea exactă în funcție de sectorul de activitate.

O situație specială este a sectoarelor de activitate în care majorarea salariului minim pe economie va genera costuri superioare optimizării fiscale, respectiv: fabricarea produselor textile, a articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte (unde costurile cu salariile cresc de două ori peste nivelul optimizării fiscale), industria alimentară și a băuturilor și transporturi. De asemenea, în cazul companiilor care activează în sectorul altor activități de servicii personale, precum și comerțul cu amănuntul, majorarea cheltuielilor salariale anulează aproape în întregime optimizarea fiscală.