monitorulcj.ro Menu
Economie

TVA-ul defalcat se amână, iar sancțiunile pentru firme se schimbă. Guvernul modifică legea care a stârnit furia antreprenorilor

Sistemul de plată defalcată a TVA se va amâna, sancțiunile pentru firmele care îl vor încălca se vor relaxa, iar ANAF primește un termen de maximum trei zile lucrătoare în care aprobă transferul sumelor din contul de TVA în contul curent al titularului.

Ministerul Finanţelor anunţă o schimbare majoră în propunerea sa privind TVA split-proiectul de ordonanţă privind divizarea plăţilor efectuate de plătitorii de TVA. Va intra în funcţiune doar opţional de la 1 octombrie şi va deveni obligatorie de la 1 ianuarie 2018.

Modificările sunt prevăzute într-un nou proiect de ordonanță anunțat vineri seara de Ministerul Finanțelor Publice.


Iată principalele modificări prezentate de minister:

"Ca urmare a consultărilor publice, cu mediul de afaceri, patronate, sindicate, asociații profesionale, inclusiv cu cele reprezentate în cadrul Comisiei de dialog social, Ministerul Finanțelor Publice a adus o serie de modificări proiectului de ordonanță privind plata defalcată a TVA, vizând în principal:


amânarea aplicării opționale a mecanismului plății defalcate a TVA de la 1 septembrie 2017 la 1 octombrie 2017;
prelungirea perioadei de aplicare opțională a mecanismului de la o lună la trei luni, respectiv 1 octombrie – 31 decembrie 2017;
amânarea aplicării obligatorii a mecanismului plății defalcate a TVA de la 1 octombrie 2017 la 1 ianuarie 2018;

instituirea de facilități pentru persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, respectiv:


- anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
- acordarea unei bonificații de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
- extinderea termenului în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația virării în contul de TVA a TVA aferente diferenței între încasările și plățile în numerar, precum și a TVA aferente plăților cu carduri de debit/credit sau substitute de numerar, de la 3 zile lucrătoare la 7 zile lucrătoare;
- instituirea obligației persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a își vira în contul de TVA în maximum 7 zile lucrătoare de la încasare TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data la care aplică opțional mecanismul;
- înființarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA organizat de ANAF și în care sunt înscrise persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017;
- instituirea unui termen de maximum 3 zile lucrătoare în care ANAF aprobă transferul sumelor din contul de TVA în contul curent al titularului;

modificarea prevederilor referitoare la contravenții și sancțiuni, după cum urmează:


-stabilirea unei perioade de grație de 7 zile lucrătoare în cadrul căreia să se corecteze erorile;
-în cazul în care erorile nu au fost corectate în termenul de 7 zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;
-după termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA.”

România are cea mai mare evaziune la TVA din Uniunea Europeană, de 40%. Astfel, colectează pe an în jur de 11 miliarde de euro şi ar trebui, conform calculelor macroeconomice, să colecteze 19 miliarde de euro anual.