monitorulcj.ro Menu

Economie

ASF a publicat spre consultare noile norme RCA. Bonusul este de 50%-100%, iar malusul, de 110%-200%

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat marţi, spre consultare publică, normele de aplicare a Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto – RCA, în care sunt prevăzuţi şi coeficienţii de bonus (50%-100%), respectiv de malus (110%-200%) aferenţi tarifelor.

Proiectul de normă are în vedere reglementarea anumitor aspecte noi prevăzute în cuprinsul Legii nr. 132/2017 cum ar fi:

1. Introducerea noţiunii de tarif de referinţă, reprezentând tariful orientativ ce se calculează semestrial de către o societate cu expertiză recunoscută în domeniu, contractată de către ASF. Tariful urmează a fi publicat de către ASF.

2. Introducerea noţiunii de "asigurat cu risc ridicat", acesta reprezentând persoana care pe baza încadrării în clasele de risc pentru care cel puţin trei asigurători RCA ofertează un tarif de prima de "N" ori mai mare decât tariful de referinţa. Factorul "N" este stabilit de către Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR), cu aprobarea ASF.

3. Asigurătorii RCA şi intermediarii de asigurări au obligaţia să informeze asiguraţii/contractanţii cu privire la încetarea contractului RCA şi la posibilitatea de reînnoire a acestuia cu 30 zile înainte de încetare. Modalitatea de reînnoire a contractului RCA se stabileşte prin reglementari ale ASF.

4. Menţionarea în cuprinsul legii a principiului de acordare a despăgubirii pe baza acoperirii costurilor de readucere a vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat.

5. Stabilirea despăgubirii pe baza costurilor de reparaţie ale vehiculelor, valoarea de reparaţie fiind reglementată prin lege ca fiind cea stabilită prin utilizarea sistemelor specializate de evaluare sau prin documente emise în condiţiile legii în care unitatea reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afişată.

Proiectul de normă are totodată în vedere punerea în acord cu anumite modificări ale legislaţiei primare, care privesc:

1. Aplicarea sistemului bonus-malus, criteriile de aplicare fiind cele stabilite de către ASF şi prevăzute în legislaţia secundară.

2. Modificarea condiţiilor de certificare a personalului care efectuează constatarea daunelor.

3. Modificarea reglementărilor ce privesc modul de stabilire în amiabil a despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii acestora. Acestea urmează a fi stabilite pe baza punctajului comunicat de Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti şi prevăzut într-un ordin comun emis de către Ministerul Sănătăţii şi ASF.

4. Modificarea prevederilor privind suspendarea contractului RCA, măsură ce poate fi aplicată pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului, cu obligaţia depunerii plăcuţelor de înmatriculare/înregistrare la autoritatea care le-a eliberat. Procedura suspendării şi a cazurilor de imobilizare se stabileşte prin reglementări comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor, ASF şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.