monitorulcj.ro Menu
Economie

Cât au reuşit Finanţele să strângă în primele patru luni din 2015

Pe primele patru luni din 2015, ANAF a colectat cu 6,42 miliarde lei în plus față de aceeași perioadă din 2014. Veniturile au fost de 65.878,67 milioane ei, ceea ce reprezintă o creștere de 10,81% față de aceeași perioadă a anului trecut și o depășire cu 6,56% a programului de încasări venituri bugetare conform legilor bugetare.

sursa foto libertatea.ro

În aprilie 2015, încasările au fost de 18.933,9 milioane lei, în creștere cu 10,64% față de aprilie 2014, ceea ce reprezintă un grad de realizare a programului conform legilor bugetare de 103,54%.

Această depășire a programului de încasări a avut loc după o majorare substanțială a programului de la 17.023,43 milioane lei în aprilie 2014, la 18.188 milioane lei în aprilie 2015.


Analizate în structură, veniturile confirmă efectul diminuării evaziunii fiscale, în condițiile în care colectarea TVA a crescut cu 20,01%, o creștere de 14,24% înregistrându-se și la impozitul pe venit. Atât TVA, cât și impozitul pe venit sunt principalii indicatori care reflectă efectul pozitiv al măsurilor de combatere a evaziunii și de creștere a conformării voluntare.

De asemenea, după o lungă perioadă, se înregistrează pentru prima dată o creștere a ponderii veniturilor în PIB, de la 8,87% la 9,34% (pe primele 4 luni).


Totodată, la totalul bugetelor de asigurări sociale, în ciuda scăderii CAS cu 5pp și a creșterii volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii, există o creștere de 0,22%, ceea  ce înseamnă că efectul negativ al scăderii CAS a fost amortizat.

În ce privește diminuarea TVA restituită, această reprezintă efectul pozitiv al reducerii semnificative a numărului de deconturi negative cu opțiune de rambursare cu întârziere mai mare de 180 de zile, dar și a procesului de eliminare accelerată a firmelor fantomă din lanțurile de tranzacționare, prin acțiunea Direcției Antifraudă și institutirea noii proceduri de înregistrare în scop de TVA.


În urma eliminării întârzierilor în cazul rambursărilor de TVA, România a ieșit din procedura de infringement.

Situația detaliată a încasărilor:

Colectarea veniturilor bugetare cumulat pe primele patru luni 2015


Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cumulat pe primele patru luni ale anului 2015 a însumat 65.878,67 milioane lei, ceea ce reprezintă: un grad de realizare de 106,56% a programului de încasări venituri bugetare conform legilor bugetare, prin corelare cu incasarile efective din operatiuni tip „swap” si inclusiv taxa de clawback  (61.822,26 milioane lei); o depăşire cu 10,81% - indice nominal, cu 6.427,97 milioane lei în cifre absolute mai mult decât în perioada similară a anului 2014 (59.450,70 mil.lei).

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată, se prezintă astfel:


I. La bugetul de stat  s-au încasat  46.823,92 milioane lei, cu 6.386,51 milioane lei (15,79 % indice nominal) mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2014 (40.437,42 milioane lei), înregistrându-se un grad de realizare a programului de încasari de 109,17%, astfel: la impozitul pe profit s-au încasat  6.190,67 milioane lei, cu 552,23 milioane ei ( 9,79% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (5.638,44 milioane lei), gradul de realizare a programului la acest impozit fiind de 106,36 %; la impozitul pe venit s-au încasat  8.430,90 milioane lei, cu 1.051,16 milioane lei ( 14,24% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (7.379,75 milioane lei), înregistrându-se un grad de realizare de 104,78%; încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 19.699,37 milioane lei, cu 3.284,73 milioane lei ( 20,01 % indice nominal ) mai mari decât  încasările din perioada similară a anului 2014 ( 16.414,63 milioane lei), înregistrându-se un grad de realizare de 112,32%.

Volumul încasărilor brute din TVA, cumulat pe primele patru luni ale anului 2015, a fost de 20.973,15 milioane lei cu 3.135,89 milioane lei mai mari decât cele înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2014 (17.837,27 milioanelei).

TVA restituită a fost în sumă de 4.859,2 milioane lei, comparativ cu 6.013,92 milioane lei, în primele 4 luni din 2014, pe fondul reducerii semnificative a numărului de deconturi negative cu opțiune de rambursare cu întârziere mai mare de 180 de zile, dar și a procesului de eliminare accelerată a firmelor fantomă din lanțurile de tranzacționare.

În domeniul  accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faţă de încasările din perioada analizată a anului precedent (7.149,89 milioane lei),  accizele au fost mai mari cu 6,99 % (în termeni nominali),  veniturile colectate în 2015 fiind de 7.649,84 milioane lei ( plus 499,96 milioane lei); gradul de realizare a programului la acest impozit a fost de 94,75 %;.

Încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 1.017,68 milioane lei (33,17% indice nominal) faţă de cele din aceeaşi perioadă a anului 2014 (realizări 2014 3.067,75 milioane lei, respectiv 4.085,43 milioane lei – realizări în anul 2015), gradul de realizare a programului a fost de 150,07%.

La   bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate  se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 15,45% indice nominal ( 6.798,23 milioane lei cumulat pe primele patru luni ale anului 2015 faţă de 5.888,51 milioane lei în perioada similară a anului 2014); gradul de realizare a programului de încasări a fost de 102,47 %.

La    bugetul asigurărilor sociale de stat  se constată  o scădere cu 7,41%  (11.705,97 mil lei cumulat pe primele 4 luni ale anului 2015 faţă de 12.642,73  mil lei în perioada similară a anului 2014), înregistrându-se un grad de realizare a programului de 99,36%. (menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ de  cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii, precum si de reducerea cu 5 p.p a contributiei datorate de angajator);

IV. La  bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj se constată o creştere cu 14,21% (550,54 mil lei cumulat patru luni 2015 faţă de 482,04  mil lei în perioada similară a anului 2014) înregistrându-se un grad de realizare a programului de 106,82%.

II.       Colectarea veniturilor bugetare în luna aprilie 2015

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în luna aprilie 2015 a însumat 18.833,90 mil.lei, ceea ce reprezintă: un grad de realizare de 103,54% a programului de încasări venituri bugetare conform legilor bugetare, prin corelare cu încasările efective din operatiuni tip „swap” şi inclusiv taxa clawback; o depăşire cu 10,64 % - indice nominal, respectiv cu 1.810,47 mil.lei in cifre absolute mai mult decat in luna aprilie 2014 (17.023,43 mil.lei).

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată,  se prezintă astfel:

la bugetul de stat  s-au încasat 14.174,79 mil.lei, cu 1.927,36 mil. lei mai mult faţă de anul 2014 ( 12.247,43 mil.lei ), ceea ce reprezintă  o creştere cu  15,74% - indice nominal respectiv un grad de realizare a programului de   108,98%,  astfel: la impozitul pe profit s-au încasat 3.070,17 mil. lei, cu 572,95 mil.lei mai mult decât în luna aprilie a anului 2014 când s-au încasat 2.497,22 mil.lei, gradul de realizare a programului la acest impozit a fost de 119,71%; la impozitul pe venit s-au încasat 2.045,24 mil. lei, cu 243,90 mil.lei mai mult decat in 2014 (1.801,34 mil.lei), ceea ce reprezintă  o depăşire cu 13,54 % - indice nominal si un grad de realizare a programului de 100,94 %;

Încasările nete din TVA pentru luna aprilie au fost mai mari faţă de perioada similară a anului 2014 cu 775,65 mil.lei, respectiv cu 17,74% indice nominal, respectiv un grad de realizare a programului de 107,37%.

În structura, detaliat, sumele colectate din TVA au fost mai mari pentru operaţiunile interne cu 10,89% (544,78 mil. lei) şi  mai mari cu 11,98% (67,82 mil. lei) la importul de bunuri.

În domeniul  accizelor, faţă de  luna aprilie a anului precedent, încasările au fost mai mici cu 4,25 % (în termeni nominali),  respectiv  2.365,54 mil. lei în 2015 faţă de 2.470,48 mil.lei în luna aprilie 2014; gradul de realizare a programului de incasari la acest impozit fiind de 92,4%; încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 623,10 mil. lei faţă de perioada similară a anului 2014, inregistrandu-se un grad de realizare a programului de 160,39%; la  bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate veniturile încasate au înregistrat o creştere cu 261,37 mil. lei, faţă de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 18,67%, (1.661,61 mil.lei in 2015, faţă de 1.400,24 mil.lei în 2014), gradul de realizare a programului fiind de 99,24 % ; la  bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile încasate au înregistrat diminuare cu 404,13 mil. lei, faţă de anul precedent.

Încasările din 2015 la acest buget sunt influenţate negativ şi de  creşterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii cu 93,26 mil.lei, respectiv cu 30,42% faţă de luna aprilie 2014, urmare creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% în anul 2014, la 5% în anul 2015, gradul de realizare a programului fiind de 84,85%; la  bugetul asigurărilor pentru şomaj veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 25,88 mil. lei, faţă de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 21,04 % (148,86 mil.lei in 2015, faţă de 122,98 mil.lei în 2014), gradul de realizare a programului fiind de 97,93%.

Etichete: anaf tva