monitorulcj.ro Menu
Economie

Curtea de Conturi: Plăţi nejustificate şi supraevaluate, la Opera din Cluj

Plăţi nejustificate, costuri supraevaluate şi inventar neînregistrat la valoarea reală se numără printre neregulile constatate de Curtea de Conturi la mai multe instituţii din subordinea Ministerului Culturii, între care Institutul Patrimoniului, ORDA şi Opera din Cluj, dar şi la mai multe muzee.

Curtea de Conturi a desfăşurat controale în mai multe instituţii din subordinea Ministerului Culturii, constatând numeroase nereguli, potrivit raportului public pe anul 2013 al Curţii, informează Mediafax.

Astfel, la Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) nu s-a efectuat reevaluarea şi înregistrarea la valoarea justă a unor elemente patrimoniale, de natura bunurilor, aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, evidenţiate în contul "Mobilier aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale", în sumă de 304.522.000 lei.


De asemenea, nu s-a întocmit documentaţia cadastrală, nefiind înscrisă în cartea funciară pentru toate terenurile şi construcţiile proprietatea publică a statului, aflate în administrarea MNIR, în valoare de 86.808.000 lei.

Totodată, potrivit Curţii de Conturi, la MNIR s-au efectuat plăţi în avans pentru achiziţii publice în sumă de 433.000 lei, fără respectarea prevederilor legale privind instrumentele de garantare.


Pe de altă parte, la Institutul Naţional al Patrimoniului, o altă instituţie în subordinea Ministerului Culturii, nu s-a înregistrat în evidenţa contabilă suma de 590.000 lei, reprezentând lucrări decontate şi nerealizate, pentru care este deschisă procedura insolvenţei, entitatea auditată fiind înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor cu această valoare.

De asemenea, s-a încheiat un număr de 49 de contracte de prestări servicii cu persoane fizice, care, în mare, sunt activităţi cu caracter permanent (casierie, activitate financiar-contabilă, pază etc.), specifice activităţii institutului.


În ceea ce priveşte Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, conform Curţii de Conturi, au fost acordate personalului propriu venituri de natură salarială care exced cadrul legal privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare, în sumă totală de 14.000 lei.