monitorulcj.ro Menu
Economie

Proiect de ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 906 din 12 decembrie 2014, au fost modificate dispoziţiile art.153 din Codul fiscal privind înregistrarea în scopuri de TVA şi anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Potrivit noilor reglementări (art.153 alin.71), criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nu prin ordin al ministrului finanţelor publice, astfel cum era reglementat anterior.

Pe baza acestor criterii, organele fiscale competente stabilesc dacă persoana impozabilă justifică intenția și are capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.


Întrucât, criteriile utilizate deja pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale erau aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, este necesară elaborarea unui ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor astfel de criterii.