monitorulcj.ro Menu
Economie

Primăria Ceanu Mare solicită oferta de ,,Achiziție directă centrală termincă”

Primaria Ceanu Mare,cu sediul in Ceanu Mare,str.Principala,nr.101/C,jud.Cluj,informeaza operatorii economici interesati si autorizati, asupra achizitiei directe prevazuta de art.19 al OG 34 din 2006® cu privire la,,Executare Proiect Tehnic,si montare-CENTRALA TERMICA si INSTALATIE de Incalzire centrala’’ la Caminul cultural,din Ceanu Mare,la nr.376 conform Normelor ISCIR si cu toate autorizarile necesare,in vederea functionarii,emise de catre E.On.Gaz.

Cei interesati de achizitia acestui contract de furnizare a produselor,trebuie sa efec - tueze o vizita la fata locului,in prezenta d-lui primar,pentru a lua la cunostinta de necesarul de lucrari si materiale.In scopul realizarii acestei investitii,sunt alocate fondurile necesare,la o valoare estimata de 40.000 lei. Operatorii economici,pot descarca un Caiet de sarcini ,cu cerintele minimale,de pe pagina web a comunei Ceanu Mare la adresa www.ceanu-mare.ro/anunturi de achizitie directa ,iar la casieria unitatii se va achita Taxa de participare la procedura de atribuire,in suma de 500 lei.

Se solicita:

 - Documente de calificare, pentru persoana juridica autorizata ISCIR si E.On.Gaz


- CERTIFICATELE FISCALE de la primarie si de la DFP,insotite de declaratia art.69,180-181, prevazute de catre OG nr 34/2006®

- Depunerea Experientei similare de lucrari, in ultimii 2-3 ani,vizate de ISCIR ,si E.On.Gaz, cu procesele verbale insotitoare,si recomandarile clientilor onorati.


- Prezentarea Certificatelor de caliatate ISO sau OAHS este un mare avantaj la selectia ofertelor

Plicurile inchise si sigilate,cu ofertele care contin:- Proiectului tehnic + Deviz de lucrari + Formularul de oferta financiara(Centralizatorul financiar al obiectivelor de lucrari),se depun   la Primaria Ceanu Mare, pana in data de 23 iunie 2014 orele 10,00 la d-l Cs Jr Pintilie Clement. Deschiderea ofertelor va avea loc la primarie, in ziua de 23.06.2014 la orele 11,00 in prezenta reprezentantilor op. economici ofertanti Criteriul de atribuire,va fi ,,Oferta cea mai avantajoasa,,unde vom lua in considerare,durata executarii lucrarilor , serviciile de intreti - nere, garantia  lucrarilor,oferindu-va urmatorul Algoritm de calcul:


- Pretul cel mai avantajos – 50% = 5 pcte

- Durata executarii lucrarilor si a Pr.Tehnic de executie,autorizat ISCIR si E.On.Gaz – 30% = 3 pcte


- Termenul de garantie al lucrarilor,cu acordarea serviciilor de intretinere – 20% = 2 pcte

TOTAL 100% = 10 pcte


Primar,

PACURAR VIRGIL