monitorulcj.ro Menu
Economie

Noi prevederi la plata contribuţiilor sociale

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a aprobat ieri, proiectul de ordine ce priveşte contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice.

Potrivit noului proiect, dacă contribuabilii nu îşi depun declaraţiile fiscale la termen, ANAF va avea dreptul să stabilească din oficiu valoarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului.

„Potrivit dispoziţiilor art.83 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.


Potrivit art. 67 alin.(1) din acelaşi act normativ, organul fiscal stabileşte baza de impunere şi obligaţia fiscală de plată aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impunere, folosind orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situaţia fiscală corectă.

Alineatul (4+1) al aceluiaşi articol stipulează că, în situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. 296+21 alin.(1) lit.a) – e) din Codul fiscal nu depun declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal stabileşte prin estimare baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale la nivelul minim prevăzut la art. 296+22 alin. (1) din Codul fiscal. Dispoziţiile art. 83 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzător.


Având în vedere preluarea în administrare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, începând cu data de 1 iulie 2012, a contribuabililor persoane fizice care datorează contribuţii de asigurări sociale, conform Titlului IX+2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a fost necesară elaborarea unei proceduri privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice.

Astfel, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, precum şi a formularelor: decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice, cod 14.13.02.17; notificare pentru nedepunerea Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, cod 14.13.07.12; referat privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată”, se arată în comunicatul emis de ANAF.