monitorulcj.ro Menu
Economie

Sistemul TVA la încasare devine opțional începând cu 1 ianuarie 2014

Sistemul TVA la încasare devine opțional începând cu data de 1 ianuarie 2014, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/ 2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României din 19 decembrie.

Sistemul de TVA la încasare, care se aplică de la 1 ianuarie 2013, presupune că exigibilitatea taxei intervine la momentul încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate sau, în cazul facturilor neîncasate, în cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturilor.

Conform prevederilor anterioare ale Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2013 două categorii de contribuabili aplicau obligatoriu acest sistem de TVA — persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activității economice în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei și persoanele impozabile, cu sediul activității economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic.


Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul unui an calendaristic.

Prin OUG 111/2013 se instituie opțiunea privind aplicarea sistemului TVA la încasare pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei.


Potrivit site-ului Administrației Județene a Finanțelor Publice Cluj, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare vor proceda astfel — pot continua aplicarea sistemului TVA la încasare, fără depunerea vreunei notificări, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se consideră că au optat pentru continuarea aplicării sistemului; pot solicita oricând în cursul anului 2014 să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificări la organele fiscale competente, chiar dacă sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare (Această prevedere nu se aplică în situația persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal în cursul anului 2014 și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, care sunt obligate să aplice sistemul respectiv cel puțin până la finele anului 2014, cu excepția cazului în care depășesc plafonul de 2.250.000 lei); au obligația să depună la organele fiscale competente până la data de 25 ianuarie 2014 o notificare în situația în care au depășit plafonul de 2.250.000 lei, în ultima perioadă fiscală a anului 2013, în vederea radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Unitățile fiscale competente operează radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea. Până la data radierii persoanele impozabile trebuie să aplice sistemul TVA la încasare.