monitorulcj.ro Menu
Economie

ZECE bănci din Cluj, AMENDATE de OPC. Vezi ce amenzi au primit!

Zeci de bănci au fost amendate de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj, care a desfăşurat o acţiune de verificare a respectării prevederilor legale la încheierea contractelor de credit de consum, cu sau fără ipotecă.

În urma desfăşurării acţiunilor de control, la 10 unităţi bancare au fost constatate neconformităţi pentru care au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale în valoare de 73.000 lei, fiind dispuse măsuri de intrare în legalitate.
Potrivit unui comunicat de presă al OPC Cluj, principalele neconformităţi se referă la unele anexe care fac parte din contract (cererea de credit, fişa informaţiilor personale, acordul de consultare a bazei de date, contractul riscuri bancare, planul de rambursare credit, contractele de ipotecă asupra conturilor), sunt redactate cu fonturi greu lizibile, mărimea caracterelor fiind mai mici de 12 puncte.
“Băncile nu utilizează la întocmirea contractelor informaţii complete, clare şi uşor de înţeles. Dobânda Anuală Efectivă (DAE), potrivit menţiunilor arătate în contract, se calculează pe baza ipotezei conform căreia rata dobânzii remuneratorii aferente creditului şi celelalte costuri vor rămâne fixe în raport cu nivelul iniţial şi se aplică până la încetarea contractului. Această ipoteză este incorectă atâta timp, cât dobanda este variabilă, deci poate scădea, în situaţia în care valoarea indicelui de referinţă sau alte costuri scad pe durata derulării creditului. Alte nereguli se referă la faptul că în contract, operatorul economic, pentru calculul dobânzii penalizatoare, face trimitere la prevederile art.38 din OUG 50/2010, fără a descrie condiţiile, operatorii economici menţionează că „prezentul contract” constituie titlu executoriu potrivit OUG 99/2006, fără a descrie contextul sau operatorii economici utilizează termenul de dobândă remuneratorie, termen care nu este întâlnit în prevederile legale în vigoare. Din contract nu rezultă clar serviciile care nu se comisionează prin perceperea comisionului unic, tipul de dobândă, nu se menţionează clar sumele restante la care se aplică dobânda penalizatoare, nu se menţioneaza condiţiile care guvernează calculul ratei dobânzii aferente creditului, condiţiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului”, se arată în documentul citat.