monitorulcj.ro Menu

Economie

Ce declaratii trebuie depuse luna aceasta la Finanţe?

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Cluj reaminteşte contribuabililor calendarul obligaţiilor declarative  în ianuarie 2013:

- 9 ianuarie 2013- Formular 092- declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală, care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în cursul lunii decembrie 2012 şi care sunt obligate să modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar;

- 10 ianuarie 2013 –Formular 096- declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire ( 65.ooo euro) prevăzut la art.152 din Codul fiscal;

- 15 ianuarie 2013 - Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D 220 de către persoanele fizice  care la sfârşitul anului 2012 au în derulare un număr mai mare de 5 contracte de închiriere, deoarece aceste venituri intra în categoria veniturilor din activităţi independente;

- 25 ianuarie 2013 D 100 pentru impozitul pe venit datorat de microîntreprinderi; Nu se depune D100 pentru impozitul pe profit aferent trimestrului IV.2012;

- 25 ianuarie 2013 - D 112 pentru declararea impozitului pe salarii şi contribuţii;

- 25 ianuarie 2013 - D 300 - Decontul de taxă pe valoarea adăugată;

- 25 ianuarie 2013 - D 301 Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă;

- 25 ianuarie 2013 - Declaraţia 094 se depune anual, de către plătitorii de TVA care au depus trimestrial deconturile de TVA în anul 2012, NU au efectuat achiziţii intracomunitare în anul 2012, NU au depăşit plafonul de 100.000 euro în anul 2012 (calculat la cursul de schimb valutar din ultima zi lucrătoare a anului ) şi îşi păstrează şi în anul 2013 obligaţia depunerii trimestrial a deconturilor de TVA ;

- 25 ianuarie 2013 – Declaraţia 394, Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, aferente perioadei fiscale precedente ( se depune de către plătitorii de TVA);

- 25 ianuarie 2013 - Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2013 şi a  modului de determinare a acesteia;

- 25 ianuarie 2013 -  Declaraţia recapitulativă D 390,  privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri şi servicii  pentru luna trecută;

-25 ianuarie 2013- notificare, formular 097- privind înregistrarea persoanelor impozabile în Registrul persoanelor care aplică TVA la încasare – se va depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie  2012- 31 decembrie 2012, care au realizat în această perioadă o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile sub plafonul de 2.250.000 lei;

- 25 ianuarie 2013 - Depunerea D 225 - Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent;

- 25 ianuarie 2013 Depunerea D 224 - Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă;

- 25 ianuarie  2013 – Depunerea D 104- Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent, în cazul asocierilor dintre persoane juridice şi persoane fizice rezidente şi în cazul asocierilor dintre persoane juridice straine  şi persoane fizice nerezidente;

- 31 ianuarie 2013 - Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D220 de către persoanele fizice care optează  pentru determinarea  venitului net în sistem real  în situaţia în care au fost impuşi la normă  de venit  timp de 2 ani consecutivi;

- 31 ianuarie 2013 - Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D220 de către persoanele fizice care optează pentru  determinarea venitului impozabil la normă  de venit, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi;

- 31 ianuarie 2013 - Depunerea D 010 - Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind opţiunea pentru trecerea de la plătitor de impozit pe profit la plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau trecerea de la plătitor de impozit pe venit microîntreprinderi la impozit pe profit;

- 31 ianuarie 2013- Depunerea D010 (pentru persoane juridice) D070 (pentru persoane fizice),Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţiei de menţiuni de către contribuabilii care au obligaţia depunerii D112 trimestrial dar  optează  pentru declararea şi plata impozitului pe salarii şi contribuţii, lunar;

- 31 ianuarie 2013- Depunerea D010 (pentru persoane juridice) D070 (pentru persoane fizice), Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţiei de menţiuni de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA la care se schimbă perioada fiscală de la trimestru la lună/de la lună la trimestru, în funcţie de cifra de afaceri realizată în anul precedent (dacă au depăşit cifra de afaceri de 100.000 euro în anul precedent, sau au realizat o cifră de afaceri sub 100.000 euro în anul precedent);

- 31 ianuarie 2013 - Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D 220 de către persoanele fizice  care începând cu anul 2013 realizează  venituri din închirieri în scop turistic;

-31 ianuarie 2013 - Depunerea Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular  D600,  de către persoanele  care realizează  venituri din activităţi independente care nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale în alte condiţii;

-31 ianuarie 2013 – Depunerea Notificării privind opţiunea de declarare a impozitului pe profit trimestrial ca plată anticipată sau impozit pe profit real - formular 012, de către persoanele impozabile plătitoare de impozit pe profit care doresc să declare şi să plătească impozit pe profit trimestrial ca  plată anticipată calculată  în funcţie de impozitul datorat în anul precedent (Ordin 1994/2012).

 

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevăzute de lege, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedură Fiscală art. 219 alin.2 lit d).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la birourile de asistența din judeţul Cluj, la următoarele date de contact:

-DGFP a jud. Cluj – 0264/599626, 0264/591670 int.201 si 203, asistenta.cj@mfinante.ro;

-AFPM Cluj_Napoca – 0264/598883, 0264/591670 int. 194, asistenta.ClujNapoca@mfinante.ro;

-AFPM Turda – 0264/312036, asistenta.Turda.Cj@mfinante.ro ;

-AFPM  Dej – 0264/216230 int.130, asistenta.Dej.Cj@mfinate.ro ;

-AFPM Gherla – 0264/243037 int. 121 si 129, asistenta.Gherla.Cj@mfinante.ro ;

-AFPO Huedin – 0264/351944 int. 121 si 123, asistenta.Huedin.Cj@mfinante.ro ;

-AFP Contribuabili Mijlocii – 0264/591670 int.201 si 203, asistenta.Mijlocii.Cj@mfinante.ro .