monitorulcj.ro Menu

Primăria Turda – Anunț de participare

Ȋn baza art 16 din legea 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Municipiul Turda face cunoscută intenţia de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2019.

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului “Abordarea inovativă a diagnosticului și tratamentului bolilor ORL – diagnostic și reeducare vestibulară a vertijului și a tinitusului”

Clinica Nova Explorari ORL SRL, cu sediul social în: Bucuresti, Sector 3,str. Rasinari Nr.4,camera 2,bloc N10,scara B, etaj 1, ap.19, România, a derulat, începând cu data de 10.04.2018 până la data de 30.06.2019, proiectul “ Abordarea inovativa a diagnosticului si tratamentului bolilor ORL – diagnostic si reeducare vestibulara a vertijului si a tinitusului”,COD PROIECT MYSMIS 112693, la punctul de lucru: Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, strada Viilor, nr.46-50, Spitalul de Recuperare Cluj România.