monitorulcj.ro Menu

CONVOCATOR - NAPOMAR S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA înregistrată la O.R.C. sub numărul J12/5/1991, având Codul de Înregistrare Fiscală RO199176 și Capital Social subscris şi vărsat de 25.786.342,50 lei, în temeiul art.117 din Legea 31/90 şi a actului constitutiv, Întrunit în ședința din 01 martie 2018, CONVOACĂ