monitorulcj.ro Menu

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 18 aprilie 2019, orele 10,00 pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacante:

Consilier I/superior - Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru Condiţii specifice: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental științe umaniste și arte, domeniul de licență arhitectură sau urbanism - minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Primaria Turda – anunț licitatie

PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A UNUI SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 10 MP, SITUAT ÎN TURDA, STR. ANDREI MUREȘANU NR.16 , CU DESTINAȚIE DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE- MAGAZIN MIXT (SPITALUL MUNICIPAL)