monitorulcj.ro Menu

ANUNȚ DE PIERDERE

PANPROIECT MONTAN S.R.L., C.U.I. 37522712, declar pierdute si nule certificatul de inregistrare si cele 3 certificate constatatoare în baza Legii 359/2004.