monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Dezvoltarea CENTRULUI de DATE din cadrul INCDTIM pentru realizarea unei platforme CLOUD, integrată în rețele europene de CDI

Cluj-Napoca, 07.10.2021

 


Dezvoltarea CENTRULUI de DATE din cadrul INCDTIM pentru realizarea unei
platforme CLOUD, integrată în rețele europene de CDI

 


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM) Cluj-Napoca anunță începerea proiectului cu titlul: „Dezvoltarea CENTRULUI de DATE din cadrul INCDTIM pentru realizarea unei platforme CLOUD, integrată în rețele europene de CDI” (cod SMIS 124698).

Obiectivul general al proiectului este Creșterea capacității de cercetare și inovare la nivelul INCDTIM prin dezvoltarea Centrului de Date existent și realizarea unei platforme de tip CLOUD în vederea integrării acesteia în rețele europene de specialitate precum și formarea de specialiști în domeniul Cloud Computing și Infrastructuri Masive de Date.


Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: Dotarea centrului de date cu echipamente de procesare, stocare și comunicare de date, precum și cu infrastructură suport pentru susținerea sistemelor cloud; dezvoltarea de aplicații software și furnizarea de servicii informatice, pregătirea de specialiști în domeniul cloud și diseminarea rezultatelor.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.2.: Dezvoltarea unor rețele de CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale, în baza contractului de finanțare nr. 348/390024/08.09.2021 încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar pentru POC.


Valoarea totală a proiectului este de 4.187.199 lei, din care 4.162.685 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă: 3.538.282,25 lei contribuția Uniunii Europene prin FEDR și 624.402,75 lei contribuția Guvernului României prin bugetul național.

Proiectul se implementează în cadrul DATACENTER la INCDTIM Cluj-Napoca, Str. Donat 67-103, pe o perioadă de 24 de luni, începând cu data de 8 septembrie 2021.


Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: Dr. ing. Felix Fărcaș, coordonator proiect
INCDTIM, Str. Donat 67-103, 400293 Cluj-Napoca, Tel. 0264 584 037
E-mail: felix.farcas@itim-cj.ro, http://www.itim-cj.ro/poc/clouditim

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.