monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comuna Mihai Viteazu anunță finalizarea proiectului-Achiziția de echipamente școlare pentru susținerea învățământului preuniversitar din Mihai Viteazu

Mihai Viteazu, 28.09.2021

Anunţ finalizare proiect


 

Achiziția de echipamente școlare pentru susținerea învățământului preuniversitar dinlocalitatea Mihai Viteazu, Județul Cluj


 

Cod SMIS 2014+ 144015


 

COMUNA MIHAI VITEAZU în calitate de Beneficiar, a finalizat in cursul lunii septembrie 2021, proiectul cu titlul „Achiziția de echipamente școlare pentru susținerea învățământului preuniversitar din localitatea Mihai Viteazu, Județul Cluj” depus în cadrul Axei Prioritare 2 POC, cod MySMIS 144015, Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 42/233t/26.04.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.


Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului a 160 de elevi din Comuna Mihai Viteazu, Județul Cluj la procesul de învățare în mediul on-line.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivului general sunt:


-- 160 tablete achiziționate în vederea asigurării infrastructurii necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional în mediul on-line.

 

Valoarea totală a proiectului este de 221,069.30 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 188,742.42 lei, formată din:

- Cofinanțare din FEDR în sumă maximă de 163,705.16 lei, și

- Cofinanțare din bugetul naţional în sumă maximă de 25,037.26 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 6 de luni, de la data semnării contractului de finantare.    

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact

COMUNA MIHAI VITEAZU

Sediu: Comuna Mihai Viteazu, Judetul Cluj, nr. 1014

Website: https://primariamihaiviteazu.ro/

Reprezentant legal: Ioan ZENG

Telefon: 0264329100 / 0752283485

Fax: 0264286101

Manager proiect: Eva MICLEA

E-mail: proiecte.europene@primariamihaiviteazu.ro