monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

În atenția cetățenilor din comuna Băișoara

Unitatea administrativ-teritorială Băișoara, județul Cluj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale:

-S120 – situat in localitatea Muntele Baișorii, în locul numit popular “Fața Feleștii”,


-S148 – situat in localitatea Baișoara, în locul numit popular “Feliara” si “Piculeț”,

-S149 – situat in localitatea Baișoara, în locul numit popular “Feliara”,


-S152 – situat in localitatea Baișoara, în locul numit popular “Hodaie”,

începând cu data de 05.04.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Băișoara, județul Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.


Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informații: 0749199933 Ciprian Bica.