monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Sistem de iluminat public inteligent în Cluj-Napoca pentru scăderea efectelor gazelor cu efect de seră (referință 2020/516017)

În data de 04.01.2021 s-a demarat implementarea proiectul ”Sistem de iluminat public inteligent în Cluj-Napoca pentru scăderea efectelor gazelor cu efect de seră – (referință 2020/516017)”, finanțat în cadrul programului de finanțare „Programul energetic în România”.

                Obiectivul proiectului este modernizarea aparatelor de iluminat stradal situate pe 16 străzi din municipiul Cluj-Napoca (Calea Turzii, B-dul Muncii, Traian Vuia, Mehedinti, Ioan Meșter, Romulus Vuia, Oasului, Caii Ferate, Fabricii de Zahăr, București, General Eremia Grigorescu, Alexandru Vlahuta, Gruia, Alexandru Vaida Voevod, Teodor Mihaly, Unirii), prin utilizarea de aparate de iluminat cu tehnologie LED și sistem de telegestiune.


Proiectul va contribui la următoarele rezultate:

- Reducerea consumului de energie cu 532 MWh / an;


- Reducerea emisiilor echivalente CO2 pe an: 452 tone echivalent CO2 / an;

- Economii anuale din măsuri de eficiență energetică: 57.882 EUR;


                Programul „Programul energetic în România” este finanțat prin mecanismele financiare SEE și Norvegia 2014-2021. Programul contribuie la obiectivele generale ale granturilor SEE și Norvegiei 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE) și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele SEE și statele beneficiare ale granturilor din SEE și Norvegia.

                Obiectivul programului este "Energia mai puțin intensivă pe bază de carbon și o siguranță sporită a aprovizionării". Programul urmărește stimularea și dezvoltarea cooperării pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia (denumite în continuare "statele donatoare") și România și încurajează parteneriatele bilaterale de proiecte.


                Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

Denumire program: Programul energetic în România


Obiectivul programului: Energia mai puțin intensivă pe bază de carbon și o siguranțăsporită a aprovizionării

Denumire proiect: ”Sistem de iluminat public inteligent în Cluj-Napoca pentru scăderea efectelor gazelor cu efect de seră - (referință 2020/516017)”

Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca

Valoarea totală a proiectului - 761.771 euro

Grantul alocat din partea Innovation Norway - 647.500 euro

Cofinanțarea municipiului Cluj-Napoca - 114.271 euro

 

Intelligent Street Lighting System in Cluj-Napoca to reduce the effects of gases with greenhouse effect

 (reference 2020/516017)

The implementation of the project “Intelligent public lighting system in Cluj-Napoca for reducing the effects of greenhouse gases - (reference 2020/516017)” started on 04.01.2021, funded   under the financing program “Energy program in Romania”

                The objective of the project is modernization of the street lighting devices located on 16 streets in Cluj-Napoca (Calea Turzii, B-dul Muncii, Traian Vuia, Mehedinti, Ioan Meșter, Romulus Vuia, Oasului, Caii Ferate, Fabricii de Zahăr, București, General Eremia Grigorescu, Alexandru Vlahuta, Gruia, Alexandru Vaida Voevod, Teodor Mihaly, Unirii), using LED lighting equipment and remote management system

 

The project will contribute to the following results:

- Reduction of energy consumption by 532 MWh / year;

- Reduction of CO2 equivalent emissions per year: 452 tons of CO2 equivalent / year;

- Annual savings from energy efficiency measures: EUR 57,882;

                The "Energy Program in Romania" program is funded by the EEA and Norway financial mechanisms 2014-2021. The program contributes to the general objectives of the EEA and Norway grants 2014-2021, respectively to reducing economic and social disparities in the European Economic Area (EEA) and to strengthen bilateral relations between the EEA States and the EEA and Norway Grant Beneficiary States.

                The aim of the program is "Less carbon-intensive energy and increased security of supply". The program aims to stimulate and develop long-term cooperation between Iceland, Liechtenstein, Norway (hereinafter referred to as "donor states") and Romania and encourages bilateral project partnerships.

                These funding mechanisms are established on the basis of the Agreement on the European Economic Area, which brings together EU Member States and Iceland, Liechtenstein and Norway as equal partners in the internal market.

 

Name of the program: Energy Program in Romania

Objective of the program: Less carbon-intensive energy and increased security of supply

Name of the project: “Intelligent public lighting system in Cluj-Napoca for reducing the effects of greenhouse gases - (reference 2020/516017) ”

Beneficiary: ATU Cluj-Napoca

Total value of the project = 761,771 euros

Allocated grant from Innovation Norway = 647,500 euros

Co-financing of the City of Cluj-Napoca = 114,271 euros