monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă- Finalizarea proiectului îmbunătățirea competitivității AAM Services prin extinderea capacității de producție

Comunicat de presă

Data: 26.02.2021Finalizarea proiectului Îmbunătățirea competitivității AAM Services prin extinderea capacității de producție

 


AAM SERVICES SRL în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului ” Îmbunătățirea competitivității AAM Services prin extinderea capacității de producție”, cod SMIS 116215 finanțat prin, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Înbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Obiectivele proiectului sunt:


1. Cresterea volumului de producție a sistemelor transportoare prin investiții în tehnologii performante

2. Certificarea completa a sistemelor de management si certificarea conformitații produselor


3. Consolidarea poziției pe piața internaționala

Rezultatele proiectului sunt:


1. Tehnologii performante incluse în procesul tehnologic

Odata activitațile implementate, compabia a reușit includerea în procesul tehnologic a unor tehnologii performante care determină în mod direct cresterea volumului de producție a sistemelor transportoare. Concret, prin proiect au fost achiziționate următoarele echipamente:  un echipament pentru debitari de înalta precizie cu comanda numerica computerizata, 2 fierastraie gravitaționale cu pânza banda, o masina de debitat țevi cu motor electric, 8 echipamente sudare, un set masa de sudura si un soft de design si proiectare specific domeniului productiv.

2. Obținerea certificarii ISO45001 si ISO 22000 pentru sistemele de management si obținerea marcajului CE si emiterea declarației de conformitate pentru produs.

3. Participarea la târgul internațional de la Nurenberg în calitate de expozant

Valoarea totală a proiectului este de  3.925.782,63 lei din care Valoarea contribuției din FEDR este de 1.759.635,41 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este: Obiectivul general al AAM Services a fost de a-si îmbunatati competitivitatea pe piața vizata prin extinderea capacitații existente in conformitate cu domeniul de activitate corespondent codului CAEN 2893. Acest obiectiv poate fi atins ca urmare a realizării investitiei propuse, prin achizitionarea echipamentelor descrise anterior. Aceste active performante (corporale si necorporale) vor determina reducerea timpilor de lucru, vor determina cresterea calitații, îmbunatațirea procesului productiv, determinand astfel cresterea productivitatii si a competitivitații pe piața.

Impact social – ca urmare a realizării proiectului, compania a creat cel puțin 3 noi locuri de muncă din care două sunt ocupate de persoane încadrate în categorii defavorizate.

Impact de mediu – Soft-ul achizitionat are o functionalitate care determina masurarea impactului asupra mediului a produsului proiectat, astfel incat acesta va tine sub control costurile si va ajuta la reducerea impactului asupra mediului a produsului proiectat. Echipamentul pentru debitare de inalta precizie are incorporata o tehnologie noua care reduce considerabil consumul de resurse in operare. Datorita achizitionarii acestui echipament compania reduce semnificativ rebuturile de calitate, precizia de taiere va elimina cantitatea de deseuri generata.

Impact economic si tehnologic – Proiectului vine si în contextul european de digitalizare a proceselor de productie si cresterea gradului de automatizare. Una din temele centrale la nivel european este nevoia de digitalizare a productiei. Pentru a raspunde solicitarilor de individualizare a produselor, sistemele de fabricatie flexibile devin din ce în ce mai importante. Simularea si sistemele inovative de control ale productiei reduc rebuturile si cresc eficienta costurilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la datele de mai jos.

 

AAM SERVICES SRL

municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 16, județul Cluj,

J12/4977/1994, CUI 6846700

0731250900, e-mail: aamservicesro@gmail.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei