monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - „MEDPRACT- Competitivitate, performanță și responsabilitate socială prin stagii de practică medicală integrată”

25.02.2021

 


„MEDPRACT- Competitivitate, performanță și responsabilitate
socială prin stagii de practică medicală integrată”

 


                Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul MEDPRACT- Competitivitate, performanță și responsabilitate socială prin stagii de practică medicală integrată, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară 6 „Educație și competențe”, POCU/626/6/13/133163 – Contract nr.13083/22.10.2020.

           Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de inserție profesională a 350 studenți de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (specializările Medicină, Asistență Medicala Generală și Balneofiziokinetoterapie și recuperare) prin dezvoltarea competențelor profesionale și abilităților clinice necesare în viitoarea carieră medicală, ca urmare a participării la activități integrate de pregătire practică, consiliere și orientare profesională axată pe dezvoltarea competențelor transversale, acțiuni de inovare și responsabilitate socială.


          Principalele rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt:

-           10 acorduri de parteneriat între Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” și entități private din domeniul medical, din județul Cluj (spitale, clinici și cabinete private) în vederea derulării stagiilor de practică de către studenți;


-        1 platformă online dedicată stagiilor de practică de specialitate desfășurate în sistemul medical privat;

-           350 de studenți care beneficiază de stagii de practică de specialitate;


-           140 de studenți care își găsesc un loc de muncă după absolvirea facultății;

-         instrumente de învățare dedicate stagiilor de practică (1 caiet de practică pentru anul 5 Medicină; 1 caiet de practică pentru anul 2 Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare medicală; 1 îndreptar de practică pentru anul 3 Asistență Medicală);

-           160 de studenți care efectuează module de practică în echipe interdisciplinare (medic, asistent medical, fizioterapeut) în Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină al UMF “Iuliu Hațieganu”;

-           40 de studenți care efectuează stagii de practică la centre de simulare de prestigiu din UE (Centrul de Simulare Ilumens din cadrul Universității Paris Descartes și  Centrul de Simulare din cadrul Universității din Szeged);

-           350 de premii acordate studenților în urma participării la concursurile profesionale de rezolvare de cazuri clinice;

-           350 de studenți beneficiari ai sesiunilor de consiliere axată pe dobândirea de competențe transversale (competențe organizaționale, gestionarea învățării, comunicare publică, s.a.);

-           50 de studenți beneficiari ai sesiunilor de training de soft skills (comunicare asertivă, managementul conflictelor, managementul timpului, luarea deciziilor și asumarea responsabilității)

-           1 ghid de competențe transversale în sănătate;

-           1 conferință de responsabilitate socială, etică și profesionalism organizată;

-           1 campanie de conștientizare a riscurilor de boli cardiovasculare organizată în liceele din Cluj-Napoca

Valoarea totală a proiectului este de 4.693.967,47 lei, din care valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 4.600.088,12 lei,  iar valoarea co-finanțării este de 93.879,35 lei.

         Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv 15.01.2021 - 14.01.2023.

        Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “IULIU HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA
Str. Victor Babeş Nr. 8, cod poștal 400012, Cluj-Napoca
telefon +40-264-406841, fax +40-264-594289
email rectoratumf@umfcluj.ro
DIRECTOR DE PROIECT
prof.univ. dr. ANCA DANA BUZOIANU