monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze - Etapa 1 - Faza 2 – Cod SMIS 126398

                                             

 

Comunicat de presă

 


            08.02.2021

 


Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze - 
Etapa 1 - Faza 2 – Cod SMIS 126398

 


             Municipiului Cluj-Napoca a finalizat implementarea proiectului privind achiziționarea a 20 troleibuze

            Troleibuzele au fost achiziționate prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa  prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul proiectului „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziţionarea de troleibuze - Etapa 1 – Faza 2”. Valoarea contractului de finanțare, pentru achiziționarea celor 20 de troleibuze, a fost de 58.970.054,60 lei. Termenul de livrare a noilor troleibuze a fost de 10 luni de zile de la data intrării în vigoare a contractului.


            Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziţionarea şi darea în exploatare a 20 troleibuze, având la bază Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat. Acesta se realizează prin înlocuirea a 20 troleibuze vechi şi poluante utilizate în sistemului urban de transport de călători, cu troleibuze noi, silenţioase şi de înaltă eficienţă energetică.

            Această măsură asigură un serviciu eficient de transport public de călători, cu confort sporit, reducerea numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi pe cale de consecinţă, reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transporturi.


Avantajele implementării acestui nou tip de vehicul pentru transportul în comun sunt următoarele:

- Îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu transportul public, prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport;
- Scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public, fără a înrăutăţi condiţiile de trafic în aria de studiu şi în afara acesteia;
- Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele.

            Prin implementarea proiectului se preconizează reducerea emisiilor de echivalent CO2 în municipiul Cluj-Napoca, prin scăderea acestora cu 1024,8 to echivalent CO2/an, în primul an de dupa finalizarea proiectului. Totodată va conduce, în primul an de dupa finalizarea proiectului, la creșterea numarului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători cu un număr de 63.568,68 pasageri și scăderea anuală de 42.951,96 deplasări cu autorismele proprii.

            Bugetul total al proiectului a fost 58.970.054,60 lei, incluzând T.V.A. Din bugetul prevăzut, 38.551.558,92 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 907.095,51 lei reprezintă contribuția Municipiului Cluj-Napoca.

PRIMARIA SI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

Date de contact: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
str. Calea Motilor nr. 3, 400001

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei