monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunț de presă - Achiziție utilaje de reciclare pentru Total Waste Recycling S.R.L.

Anunț de presă

 


Data: 08.01.2021

 


Achiziție utilaje de reciclare pentru Total Waste Recycling S.R.L.

 


Societatea Total Waste Recycling S.R.L. anunță că, în data de 30.11.2020, s-a finalizat implementarea proiectului  “Achiziție utilaje de reciclare pentru Total Waste Recycling SRL”, cod SMIS 115760 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
Proiectul a avut o valoare totală de 4.339.103,26 lei, 2.223.517,28 lei – contribuție publică și 1.889.989,69 lei - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Finanţarea a fost asigurată prin Regio - Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivele proiectului: consolidarea pozitiei de lider în tratarea si eliminarea deseurilor în Romania si extinderea pe piata externa, prin dotarea societatii cu 28 active corporale si 1 activ necorporal, creșterea cifrei de afaceri a societății la doi ani financiari încheiați de la finalizarea proiectului, creșterea vizibilității și a prezenței în piață prin participarea la un târg internațional, certificarea sistemului de management, certificarea produselor și crearea a doua noi locuri de muncă din categoria persoanelor defavorizate.
Rezultatele proiectului: dotarea societatii cu 28 active corporale si 1 activ necorporal, certificarea sistemului de management, certificarea produselor, crearea a doua noi locuri de muncă din categoria persoanelor defavorizate.
Impactul investiției la nivelul localității: crearea a doua noi locuri de muncă din categoria persoanelor defavorizate, crearea unui mediu favorabil afacerilor, inițiativei private și spiritului intreprenorial și sprijinirea creșterii competitivitații mediului de afaceri autohton pe plan local.
Proiectul de investiţii a fost implementat în Comuna Apahida, Strada BOROM, nr. 1, Hala 2, Corp A, județul Cluj.

Date de contact:
ROȘCA MIHAIL, reprezentant legal
Tel. +40 0731039833, E-mail: mihai.rosca@tw-recycling.ro]


TOTAL WASTE 
RECYCLING

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei