monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - SC CLEVER ADVERTISING SRL

 

07.01.2021


 

Începerea proiectului Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute in anexa 2


     

SC CLEVER ADVERTISING SRL, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Localitatea Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 182, colt cu Beller nr. 1, în calitate de Beneficiar, anunță începerea proiectului Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute in anexa 2 cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, în baza contractului de finanțare nr. M2- 1697/08-12-2020, încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Bucuresti, în calitate de ordonator terțiar de credite. Valoarea proiectului este de 141857,79 RON, din care Grant 123354,6 RON, Cofinanțare Beneficiar 18503,19 RON. Data începerii proiectului este 17.12.2020 și are o durată de maxim 1 an, împărțită în: o perioadă de implementare de maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar către Beneficiar și o perioadă de 6 luni de menţinere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii, precum şi a activităţii pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării. Proiectul se implementeaza la adresa Municipiul Bucuresti, Localitatea Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 102. Obiectivul îl constituie acordarea de sprijin financiar Beneficiarului, în contextul crizei provocate de COVID-19, a cărui activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Rezultatul proiectului îl reprezintă menținerea locurilor de muncă existente la data înscrierii, precum şi a activităţii, pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării.


Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact: SC CLEVER ADVERTISING SRL, CIJU IANI- Administrator, telefon 0724367517, e-mail iani.ciju@gmail.com