monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

SDEE Transilvania Nord SA – anunț de mediu

SDEE Transilvania Nord SA – Sucursala Cluj-Napoca, titular al proiectului “Sistematizare LES 20kV DI, DII, DIII ieșire din stația Gherla și reglementarea alimentării consumatorilor prin montare PTAb str. Gradinarilor, loc. Gherla, jud. Cluj”, propus a fi amplasat în Gherla, str. Gelu, Clujului, Apei, Grădinarilor, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “Sistematizare LES 20kV DI, DII, DIII ieșire din statia Gherla si reglementarea alimentării consumatorilor prin montare PTAb str. Grădinarilor, loc. Gherla, jud. Cluj” propus a fi amplasat în Gherla, str. Gelu, Clujului, Apei, Grădinarilor.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, str. Dorobanților nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 9,00-13,00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro;


Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.