monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” LATERAL S.R.L.

Comunicat de presă


23.12.2020ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT
„Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19
Titlul proiectului: „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Beneficiar:
LATERAL S.R.L., cu sediul în TÎRGU-MUREȘ, str. Frunzei, nr. 4A, telefon 0740138335, office@lateral-inc.com, înregistrată sub nr. J26/46/2008 la Oficiul Registrului Comerţ̧ului, CUI 23067611, reprezentată̆ legal prin Morar Ciprian


Obiectivul măsurii:
Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Măsura este implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) conform Anexei 4 și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare.


Durata proiect:
Contractul s-a încheiat pe o perioadă̆ de maxim 1 an, începând cu data intrărâi în vigoare. Contractul se desfă̆şoară̆ pe parcursul a două perioade

– O perioadă̆ de implementare de maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar, perioadă în care beneficiarul are obligaţia efectuării cheltuielilor şi încărcării în aplicaţie (în front office) a facturilor, documentelor de plată̆ şi raportului de progres sub sancţiunea recuperărâi ajutorului financiar nerambursabil;

– o perioadă̆ de 6 luni de menţinere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii precum şi a activistaţii pe o perioadă̆ de minim 6 luni de la obţinerea finanţării. În situaţia în care, pe perioada contractuală̆ beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program;


– cele două̆ perioade de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 1 an în care se desfă̆şoară̆ prezentul contract, conform procedurii de implementare.

Valoare proiect: 834.813,75 RON
Beneficiarul a primit grantul în valoare de 15% din cifra de afaceri
Grant
 = 725.925 RON Cofinanțare = 108.888,75 RON
Date de contact: office@lateral-inc.com
Data începerii:18.12.2020
Data finalizării proiectului: 18.12.2021
Contract de finanțare Nr. M2-1190 din 18-12-2020


PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19 Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionaţi

www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.