monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

APEL DE SELECȚIE- Asociația GAL Someș-Nadăș anunță lansarea următoarei sesiuni de cereri de proiecte până în data de 11 februarie 2020

23.12.2020

APEL DE SELECȚIE                


Asociația GAL Someș-Nadăș anunță lansarea următoarei sesiuni de cereri de proiecte până în data de 11 februarie 2020:

Măsura M2/ 6B - Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș


11.01.2021 – 11.02.2021

 


Data lansării apelului de selecție: 11.01.2021

Beneficiari eligibili:


- Entități publice

- Administrațiile publice locale și asociațiile acestora.


- Asociații de Dezvoltare Intercomunitară;

- Entități private:

- Organizații non-guvernamentale constituite în baza OG 26/2000;

- Institute de cult

Fonduri disponibile: 47.643,99 EURO.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 42.000 EURO.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de :

Pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%;

Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

11.02.2021- Biroul GAL Someș-Nadăș, din loc. Florești, str. Avram Iancu, nr. 170 (sediul Primăriei comunei Florești), jud. Cluj, în intervalul orar 10:00 – 14:00 și vineri intre orele 10:00 – 13:00;

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.galsn.ro și la sediul GAL pe suport tipărit.