monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat privind proiectul „Elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a zonei metropolitane Cluj pe perioada 2021-2030, prin actualizare SIDU existent” cod SIPOCA/MySMIS 835/135341

22 Decembrie 2020

 


COMUNICAT

privind proiectul


„Elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare urbana a zonei metropolitane Cluj pe perioada 2021-2030, prin actualizare SIDU existent”

cod SIPOCA/MySMIS 835/135341


 

Municipiul Cluj-Napoca implementează proiectul „Elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare urbana a zonei metropolitane Cluj pe perioada 2021-2030, prin actualizare SIDU existent”, cod SIPOCA/MySMIS 835/135341, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020, Axa prioritară 2 . Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CP 13/2019 pentru regiunile mai puţin dezvoltate –„Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” , Apelul de proiecte: POCA/661/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.      


Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului>

Întarirea capacitatii de planificare strategica a Municipiului Cluj-Napoca, implementarea de masuri ce vizeaza îmbunatațirea procesului decizional precum si optimizarea proceselor orientate catre cetateni pentru simplificarea procedurilor de furnizare a serviciilor sociale oferite cetatenilor municipiului Cluj-Napoca.


Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Intarirea capacitatii de planificare strategica si a capacitatii de planificare si gestionare a investițiilor, pentru o dezvoltare eficienta si durabila a Municipiului Cluj-Napoca si a zonei metropolitane aferente.

Obiectivul specific presupune elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU) pentru perioada 2021-2030 (SIDU 2021-2030)

2. Implementarea de solutii pentru simplificarea procedurilor de furnizare a serviciilor sociale (titluri de calatorie subventionate) oferite cetatenilor municipiului Cluj-Napoca.

Obiectivul vizeaza competențe partajate ale UAT Municipiul Cluj-Napoca cu autoritațile administrației publice centrale privind acordarea de subventii in domeniul social si domeniul educatiei.

3. Formarea/instruirea functionarilor publici si contractuali, în planificare strategica si utilizarea instrumentelor digitale implementate prin proiect.

Valoarea totală a proiectului: 4.049.958,00 lei, din care valoarea asistenței financiare nerambusabile solicitate: 3.919.978,44 lei.
Data de începere a proiectului: 05.08.2020
Perioada de implementare a proiectului: 05.08.2020 - 05.11.2022

 

Date de contact: Primăria municipiului Cluj-Napoca

Str. Calea Moţilor nr. 3, 400001
Tel. 0264-596030, int. 4630, 4623
e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro