monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Dezvoltarea infrastructurii ACTRIS-UBB cu scopul de a contribui la cercetarea pan-europeana privind compoziția atmosferei și schimbările climatice

Comunicat de presa

04.12.2020


Dezvoltarea infrastructurii ACTRIS-UBB cu scopul de a contribui la cercetarea pan-europeana privind compoziția atmosferei si schimbările climatice

 


Universitatea Babeş-Bolyai, în calitate de Beneficiar anunță implementarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii ACTRIS-UBB cu scopul de a contribui la cercetarea pan-europeana privind compoziția atmosferei si schimbările climatice“. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 în cadrul Axei Prioritare 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD, tip de proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, apelul POC/448/1/1, Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități - Secțiunea F 2018.

Obiectivul general al proiectului este crearea unei infrastructuri de nivel mondial pentru observarea și caracterizarea atmosferei terestre prin metode de teledetecție avansate, cu scopul de a îndeplini criteriile de facilitate națională integrată a infrastructurii pan-europene de cercetare ACTRIS-RI și obiectiv de interes major pentru segmentul de observare de la sol din programul ESA de observare a Terrei. Infrastructura creată va include facilități de observare de la sol, laboratoare asociate și centre de date care să contribuie semnificativ la activitățile de observare a Pământului.


Principalele rezultate ale proiectului sunt:

- Construirea Observatorului atmosferic CARO (Cluj Atmospheric Remote sensing Observatory) care va găzdui Facilitățile Naționale ACTRIS-RI ale UBB de monitorizare a aerosolilor și norilor.


- Achiziționarea de echipamente de cercetare de ultima generație, respectiv: echipamente active și pasive de sondare verticală a atmosferei, sistem LIDAR Doppler de vânt, ceilometru, radar de nori, echipamente de monitorizare in-situ a particulelor suspendate în aer, sistem de analizoare de gaz, cu accesorii pentru calibrare, un spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv și un autolaborator pentru investigații în coloană și in-situ (laborator mobil cu sistem LIDAR aerosoli și stație meteo). Nu în ultimul rând se vor achiziționa și două programe informatice pentru modelarea dispersiei gazelor și particulelor în atmosferă pe distanțe scurte și lungi.

- Dezvoltarea unui centru de date care va fi dotat cu sisteme IT performante cum ar fi: server pentru aplicații software și sisteme de comunicații și stocare a datelor.


 Conferința de lansare a proiectului va avea loc luni, 07.12.2020 începând cu ora 14:00, prin platforma Zoom și va avea ca temă prezentarea obiectivelor, rezultatelor și activităților proiectului.

Cod MySMIS: 126436

Valoare totală: 22.264.758,58 lei. Asistența financiară nerambursabilă este de 22.149.238,01 lei din care 18.826.852,32 valoarea cofinanțării UE.  

Durata: 42 de luni, între data de 17.07.2020 și data de 31.12.2023.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact:

Universitatea Babeș-Bolyai

Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România

Website: www.ubbcluj.ro/ro

Responsabil comunicare și promovare ACTRIS-UBB: Monika Meltzer

tel: 0735521510, e-mail: monika.meltzer@ubbcluj.ro