monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE PRESĂ - Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Finalizarea proiectului de investiții „EXTINDEREA ACTIVITĂȚII S.C. RETAILWORKS S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE INOVATIVE” Cod SMIS 11269

ANUNȚ DE PRESĂ

25.11.2020


Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Finalizarea proiectului de investiții
„EXTINDEREA ACTIVITĂȚII S.C. RETAILWORKS S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE INOVATIVE”

Cod SMIS 11269 - proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

     S.C. RETAILWORKS S.R.L., cu sediul în Sat Apahida, Comuna Apahida, Str. Constructorilor, nr. 28-30, județ Cluj, și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 20.03.2018 contractul de finanțare nr. 1640/20.03.2018, în valoare totală de 9.138.386.05 lei. 
       Implementarea proiectului a avut următoarele rezultate: achiziționarea de echipamente și de active software, pentru dezvoltarea activității productive de mobilier metalic, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, participarea la un târg internațional, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea infrastructurii pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.
       Implementarea proiectului a avut următoarele obiective: achiziționarea de echipamente și de active software, pentru dezvoltarea activității productive de mobilier metalic, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, participarea la un târg internațional, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea infrastructurii pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.
       Impactul proiectului la nivelul regiunii de dezvoltare constă în crearea de noi locuri de muncă, creșterea capacității de a distribui pe piață produse moderne și inovative la prețuri competitive precum și promovarea măsurilor de egalitate de șanse prin măsurile specifice implementate la nivelul întreprinderii.
       Proiectul, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, a fost implementat în perioada 01.01.2017-30.11.2020, în Sat Apahida, Comuna Apahida, Str. Constructorilor, nr. 28-30, județ Cluj.
       Valoarea totală a proiectului este de 8.145.253,79 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.472.164,75  lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 3.801.340,04 lei şi Bugetul Naţional – 670.824.71 lei.
       Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 


Date de contact:
S.C. RETAILWORKS S.R.L.

OGNEAN DAN SORIN
Manager General
Sat Apahida, Comuna Apahida, Str. Constructorilor, nr. 28-30, județ Cluj
Tel. 0742 041 658  , e-mail: anca.ognean@retail-works.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020


www.inforegio.ro     |     facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României