monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunț de presă privind finalizarea proiectului “Amenajare zonă de recreere în cartierul Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca”

ANUNŢ PRESĂ

Noiembrie 2020


FINALIZAREA PROIECTULUI ,,AMENAJARE ZONA DE RECREERE ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA”

Beneficiar: Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
În luna noiembrie 2020 s-a finalizat implementarea proiectului „AMENAJARE ZONA DE RECREERE ÎN CARTIERUL "ÎNTRE LACURI" DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA” cod SMIS 122712, cofinanțat prin REGIO - Programul Operațional  Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 3 Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.


Obiectiv general: Reconversia si refuncționalizarea terenului degradat, vacant si neutilizat din centrul cartierului Între Lacuri (Aurel Vlaicu Est) din municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj.

Obiectivul general al investiției prin sprijinul POR 2014-2020, Axa prioritara 4, Prioritatea de investiții 4.2, vizează realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, reducerii poluării aerului si promovării masurilor de reducere a zgomotului si este în concordanța cu obiectivul specific al priorității de investiții. Principalul rezultat așteptat vizează reconversia funcționala si reutilizarea unui teren neutilizat din interiorul municipiului Cluj-Napoca si transformarea lui în zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate, revitalizarea si modelarea terenului, amenajarea spațiilor verzi, crearea spațiilor de relaxare, promenada etc.


Obiectivele specifice:

- Îmbunătățirea condițiilor de viața a locuitorilor municipiului Cluj-Napoca respectiv a populației ce vizitează localitatea si împrejurimile acesteia (în scopuri turistice, de afaceri si de tranzit); Reabilitarea si asigurarea calității locuirii prin crearea unui centru de cartier cu spații verzi si dotări publice, destinate tuturor categoriilor de vârsta si socio-profesionale.


- Ameliorarea necesarului de spații verzi raportat la numărul de locuitori din municipiul Cluj-Napoca, cu precădere în Zona străzii Aurel Vlaicu, respectiv cartierele sale adiacente – Mărăști si Între Lacuri, care suferă de o lipsa acuta a spațiilor verzi.

- Creșterea atractivității municipiului Cluj-Napoca pentru populație si agenți economici si consolidarea climatului atractiv socioeconomic; Recuperarea si amenajarea suprafețelor reziduale aflate în proprietate publica ca zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate; evitarea supra densificării cartierelor de locuințe.


- Reducerea nivelului de poluare, inclusiv fonica şi îmbunătățirea aspectului estetic al municipiului Cluj-Napoca; Îmbunătățirea factorilor ecologici si ambientali, reducerea emisiilor de CO2, ameliorarea imaginii urbane în cartierele sufocate în special de mașini parcate si de garaje.

- Consolidarea relației locuitorilor cu peisajul. Densificarea cartierelor, amplificarea extrema a traficului si criza locurilor de parcare din ultimii ani, au condus la o reticența în creștere a populației fața de orice fel de investiții, altele decât lărgirea străzilor si suplimentarea locurilor de parcare. Realizarea unei zone verzi de recreere care sa îndeplinească standarde înalte de imagine si de calitate este vitală pentru corectarea percepției comunității asupra priorităților în cartierele de locuit.

Data semnării Contractului de finanțare: 10.09.2019

Data finalizare proiect 30.11.2020.

Rezultate atinse în perioada de referință:

- Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane  9.450 mp

- Suprafață spații verzi create 6575 mp

Impactul investiției la nivelul municipiului:

- reabilitarea și asigurarea calității locuirii prin crearea unui spațiu verde cu dotări destinate tuturor categoriilor de vârstă și socio-profesionale;

- recuperarea și amenajarea suprafețelor reziduale aflate în proprietate publică ca zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate;

- îmbunătățirea factorilor ecologici și ambientali, reducerea emisiilor de CO2

- ameliorarea imaginii urbane în cartierele sufocate în special de mașini parcate și de garaje;

 Valoarea totală a proiectului a fost de 11.090.390,84 lei

Valoarea eligibila nerambursabilă: 9.411.552,57 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională și de Guvernul României, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 8.163.081,31 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.440.543,81 lei

Proiect finanțat prin FEDR, Programul Operațional Regional 2014-2020.

UAT Cluj-Napoca
Primăria Municipiului Cluj – Napoca, Str. Calea Moţilor, nr.3, 400001
Tel. 0264596030, int.4602,04635
E- mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei