monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunț presă – Finalizarea proiectului “Amenajare coridoare pietonale: strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”

Comunicat de presă

Noiembrie 2020


FINALIZAREA PROIECTULUI

 ,,AMENAJARE CORIDOARE PIETONALE: STRADA MOLNAR PIUARIU CLUJ-NAPOCA”


Municipiul Cluj-Napoca anunță finalizarea proiectului „AMENAJARE CORIDOARE PIETONALE: STRADA MOLNAR PIUARIU CLUJ-NAPOCA” cod SMIS 127342, finantat prin - Programul Operațional  Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 Obiectiv general al proiectului „Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu


Cluj-Napoca” a fost îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, având la bază planul de mobilitate urbană.

Obiectivele specifice:


- Îmbunătățirea calității deplasărilor efectuate cu modurile nemotorizate (velo și pietonal), prin creșterea standardelor de calitate și siguranță în utilizarea acestor moduri de transport.
- Îmbunătățirea gradului de siguranța pentru utilizatorii vulnerabili (pietoni și bicicliști), prin asigurarea de facilități adecvate acestor tipuri de deplasări.
- Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor și a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului individual cu autoturismul.
Valoarea totală a proiectului a fost de 5.900.627,28 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 5.134.507,17 lei din care:
- Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 4.364.331,11 lei
- Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 667.485,89 lei
- Valoarea cofinanțării din bugetul Municipiului Cluj-Napoca: 102.690,17 lei
- Valoarea totală neeligibilă este de 766.120,11 lei și se suportă din bugetul Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiarii direcți:
- aprox. 2000 de persoane (studenți din campusul universitar Mărăști și imobile aflate pe Str. M. Piuariu);
- aprox. 40.000 locuitori din cartierul Mărăști (aprox. 12% din populația municipiului.);
- 323.484 locuitori ai municipiului Cluj-Napoca (INSSE, 1 ianuarie 2018);


Beneficiari indirecți:
- Populația care vizitează localitatea și împrejurimile acesteia și nu sunt rezidenți ai municipiului: studenți, turiști, navetiști, operatori economici (în scopuri turistice, de afaceri și de tranzit) – aproximativ 100.000  de cetățeni;
Entitățile care vor beneficia direct de rezultatele proiectului:- Gradinițe, școli și licee, Centre de plasament, Centre persoane vârstnice,Cluburi sportive.
Entitățile care vor beneficia indirect de rezultatele proiectului:- Municipiul Cluj-Napoca (Primăria),
Agenții economici din municipiul Cluj Napoca.
Proiect finanțat prin FEDR, Programul Operațional Regional 2014-2020.

 

MUNICIPIUL Cluj-Napoca
Date de contact: Primăria Municipiului Cluj – Napoca, Str. Calea Moţilor, nr.3, 400001
Tel. 0264596030, int.4602,04635
E- mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei