monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Titlul proiectului: ” Dezvoltare platformă de administrare ierarhică - CrossA”

Cluj-Napoca, 16.10.2020

Titlul proiectului: ” Dezvoltare platforma de administrare ierarhica - CrossA” 

SC Global E Business Solution Group SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Frunzișului nr. 75, etaj 2, jud. Cluj, derulează, începând cu data de 18.09.2020, proiectul ”Dezvoltare platforma de administrare ierarhica - CrossA”, cod SMIS 129200, în baza contractului de finanţare nr. 79/221_ap2/18.09.2020 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 - "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1  „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.


Valoarea totală a proiectului este de 10.621.974,23 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.702.319,72  lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 28 luni.


Obiectivul general al prezentului proiect este dezvoltarea unui produs inovativ, sub forma unei platforme de administrare ierarhică, care are ca scop administrarea și gestionarea unor sisteme ierarhice ale organizațiilor mari, cum ar fi federațiile sportive, asociațiile profesionale sau de business, organizații de voluntariat, etc.

Rezultate așteptate: 1. Un produs TIC inovativ dezvoltat până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.


Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020.

Date de contact:


Nume persoană contact: Gozman Leonard Florian
Funcţie: Administrator
Tel: 0744-521362, E-mail: leonard@gebs.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.