monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

    KALLOS FRANCISC, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ conform legii 350/2011 actualizata”, amplasat în Cluj-Napoca, str. G.V.Bibescu, F.N., jud. Cluj.
    Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99 şi la sediul proiectantului, str. Universităţii, nr. 3, Ap. 27B, Cluj-Napoca, din data de 30.09.2020, între orele 8-14.
    Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în dată de 14.10.2020, la A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod. 400609, fax 0264-412914, email: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.