monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

COMUNICAT DE PRESĂ - Anunț începere proiect „Dezvoltarea activității LIFEMOB PROD”

COMUNICAT DE PRESĂ

22.09.2020


Anunț începere proiect

Dezvoltarea activității LIFEMOB PROD


   Proiectul  “Dezvoltarea activității LIFEMOB PROD”, cod MySMIS 132568, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către S.C. Life Mob Prod S.R.L.  și are o valoare totală de 1,363,541.87lei, din care 950,211.81 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.06.2019 – 31.08.2021, în orașul Târgu Mureș, jud Mureș, str. Budiului, nr. 103.

Obiectivul general vizează crearea unei noi unități de producție mobilier, precum și diversificarea gamei de produse prin dotarea cu echipamente performante necesare desfășurării activității, în vederea creșterii competitivității economice a întreprinderii pe piața de profil, în termen de 1 an de la semnarea contractului de finanțare.


Rezultatele proiectului:

* 4 active corporale achiziționate


* 3 locuri de muncă nou create

Date de contact beneficiar:
Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Barbu Patriciu nr. 14, județul Cluj, Tel 0743344141, contact@lifemb.com


 

S.C. LIFE MOB S.R.L.

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

 

 

 

 

 

Da