monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - „PROIECTARE ȘI DEZVOLTARE A UNUI PRODUS SOFTWARE DE MONITORIZARE - Machine Vision”

„COMPETITIVI ÎMPREUNĂ”

Comunicat de presă


Cluj-Napoca, 20.08.2020

Titlul proiectului: „PROIECTARE ȘI DEZVOLTARE A UNUI PRODUS SOFTWARE DE MONITORIZARE - Machine Vision”


SC SITLINE TECHNOLOGY SRL, cu sediul în localitatea Municipiul Cluj Napoca, Strada Observatorului, nr. 7, Bloc OS4, Ap. 36, Jud. Cluj, derulează, începând cu data de 22.07.2020 până 21.07.2021 (12 luni) proiectul ” PROIECTARE ȘI DEZVOLTARE A UNUI PRODUS SOFTWARE DE MONITORIZARE - Machine Vision” cod SMIS 129874, în baza contractului de finanţare nr. 57/221_ap2/22.07.2020, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 - "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1  „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.
Valoarea totală a proiectului este de 4.637.666,66 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.130.991,69 lei.
Locația de implementare: Strada Ana Aslan, Nr.40, Etaj 2 , Mun. Cluj Napoca, Jud. Cluj
Obiectivul general al proiectul propune crearea unei platforma care sa aiba arhitectura deschisa, extensibilitatea sa se poate face si prin folosirea unor produse software open source bine cunoscute la nivel global si in aceeasi timp sa ajute la crearea unor solutii prin fluxuri de procesare gata pregatite care sa fie folosite ca si puncte de pornire diseminand practici validate. Costul de pornire a platformei impreuna cu camere si iluminat o sa fie mai mic decat cele oferite de companiile care ofera solutii complete hardware si software, si va avea puncte de extensii pregatite sa lucreze cu camere oferite de companiile a caror filozofie este ca sa ofere unelte (camere, iluminat etc.) pentru crearea de solutii de Machine Vision si nu solutii complete hardware si software.

Rezultatele așteptate:


* Dezvoltarea unei platforme în cadrul proiectului până la finalizarea perioadei de implementare
* Creşterea competitivităţii pe piața IT, prin inovarea și dezvoltarea unei aplicații/produs/soft inovativ în perioada de implementare
* Creșterea numărului de active tangibile achiziționate în cadrul proiectului cu 32 bucăți până la finalizarea perioadei de implementare al proiectului
 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020.


Date de contact:

Nume persoană contact: Giurgioiu Octavian Călin


Tel: 0747-089.114, email: office@sitline.ro

 

SITLINE

         TECHNOLOGY