monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolara (creșă) și preșcolară (grădiniță) în comuna Jucu, sat Jucu Herghelie” cod SMIS 123903

Comunicat de presă

 


Data: 04.08.2020

 


COMUNA JUCU, jud. Cluj, în calitate de beneficiar, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar, au semnat contractul de finanţare pentru proiectul: „REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ (CREŞĂ) SI PREŞCOLARĂ (GRADINIŢĂ) ÎN COMUNA JUCU, SAT JUCU HERGHELIE”, cod SMIS 123903.

Proiectul este finanţat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10  - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar


Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi a învăţământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementarea proiectului este de 44 luni, între 01 februarie2018 - 30 septembrie 2021.


Valoarea totală a proiectului este de 4.107.534,27 lei din care valoarea nerambursabila reprezintă 4.025.383,59 lei (3.491.404,13 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 533.979,46 lei din bugetul national); diferenţa 82.150,68 lei o constituie contribuţia proprie a Comunei Jucu.

UAT COMUNA JUCU


 Date de contact: Jucan Ovidiu

Functia: Responsabil Tehnic

Telefon: 0264/233084, e-mail: urbanism@primariajucu.ro

UAT COMUNA JUCU, Comuna Jucu, Loc. Jucu de Sus, Nr. 112, Judeţul Cluj, 407354,Romania,

Tel: 0264/233084; Fax: 0264/23308; E-mail office@primariajucu.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei