monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Demararea proiectului cu titlul Dezvoltarea infrastructurii cloud a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca pentru realizarea unui sistem integrat de management academic și suport decizional bazat pe Big&Smart Data - SmartCloudDSS

 

Anunț de presă


01.07.2020

Demararea proiectului cu titlul Dezvoltarea infrastructurii cloud a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca pentru realizarea unui sistem integrat de management academic și suport decizional bazat pe Big&Smart Data - SmartCloudDSS


Universitatea Babeș-Bolyai, în calitate de Beneficiar, a demarat implementarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii cloud a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca pentru realizarea unui sistem integrat de management academic și suport decizional bazat pe Big&Smart Data – SmartCloudDSS (SMIS2014+: 124155)”, cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea - 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale, Tip de proiect: PROIECTE DE TIP CLOUD și DE INFRASTRUCTURI MASIVE DE DATE – regiuni mai putin dezvoltate (fără BI),  Denumire apel proiecte - POC/398/1/1/Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene si internaţionale.

Contractul de finanțare nr. 239/22.04.2020 a fost încheiat între Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și Universitatea Babeș-Bolyai, în calitate de Beneficiar al finanțării. Durata proiectului este de 20 de luni, respectiv între data de 22.04.2020 și data de 22.12.2021.


Valoarea totală a proiectului este de 5.032.844,00 lei, valoare cofinanțare UE: 4.250.000,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de cercetare în domeniul analizei, managementului și securității datelor de mari dimensiuni în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică pe plan național și internațional a Universității Babeș-Bolyai, prin modernizarea infrastructurii cloud existente și prin realizarea unui sistem integrat de management academic și suport decizional bazat pe Big&Smart Data.


Principalele rezultate ale proiectului sunt: Echipamente de calcul și licențe instalate și puse în funcțiune (Sistemul de calcul de înaltă performanță (HPC Cloud); licența de gestiune a bazelor de date (SGBD) de tip graf (NoSQL); Sistem Integrat de Suport Decizional şi Management Academic dezvoltat; două locuri de muncă cu normă întreagă nou create; participarea membrilor echipei de cercetare la patru conferințe internaționale europene și la o conferință globală în vederea diseminării rezultatelor cercetării și implicit a rezultatelor proiectului.

 


Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact:

Universitatea Babeș-Bolyai

Str.Mihail Kogălniceanu, nr.1,Cod poștal 400084

Telefon: 0264/405.300, fax 0264/591.906, e-mail: cercetare@ubbcluj.ro