monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Anunţ finalizare proiect Creșterea competitivităţii Life is Hard S.A. prin achiziţia şi integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri Okey” Cod SMIS 112373

Anunţ finalizare proiect Creșterea competitivităţii Life is Hard S.A. prin achiziţia şi integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri Okey” Cod SMIS 112373.

comunicat-de-presa-anunţ-finalizare-proiect-cresterea-competitivitaţii-life-is-hard-sa-prin-achiziţia-şi-integrarea-de-module-software-pentru-optimizarea-portalului-de-afaceri-okey-cod-smis-112373

Comunicat de presă

Data: 30.06.2020


Anunţ finalizare proiect
”Creșterea competitivităţii Life is Hard S.A. prin achiziţia şi integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri Okey”
Cod SMIS 112373

LIFE IS HARD SA, este o companie beneficiară în cadrul contractului de finanţare nr. 2777/01.08.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi cu Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, care a implementat proiectul “Creşterea competitivităţii Life is Hard SA prin achiziţia şi integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri Okey”, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea Competitivităţii Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Schema de ajutor de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investiţii 2.2. A, Schema de ajutor de stat regional pentru investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investiţii 2.2.A.
Valoarea totală a proiectului a fost de 5.058.597,14 lei, valoare eligibilă de 4.073.327,54 lei, din care finanţarea nerambursabilă a fost reprezentată de suma de 2.443.327,54 lei (2.077.397,03 lei valoare nerambursabilă din FEDR, respectiv 366.599,48 lei din bugetul naţional).
Data de început a proiectului: 03.01.2017
Data de finalizare a proiectului: 30.06.2020Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii economice a companiei LIFE IS HARD SA.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
     ¤ Creşterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea aplicaţiei OKEY în urma achiziţiei unui sistem module software aplicaţie Okey, angajarea a încă 2 persoane din care una din categoria persoanelor defavorizate, realizarea de activităţi de informare şi publicitate, implementarea unui plan de marketing ce vizează inclusiv activităţi de internaţionalizare (cheltuieli cu activităţi de internaţionalizare: taxa participare, transport şi cazare)
     ¤ Creşterea capacităţilor manageriale şi de inovare în cadrul companiei prin recertificare sistem de management ISO 9001 (servicii de consultanţă întocmire dosar ISO 9001 şi servicii de recertificare ISO 9001), recertificare serviciu ISO 27001, apelarea la o firmă specializate în consultanţă de afaceri şi management pentru servicii de management proiect (întocmire plan de afaceri) şi servicii de management de proiect (managementul implementării proiectului), introducerea de servicii noi în cadrul aplicaţiei, achiziţia a 3 laptopuri, a unui sistem calculatoare tip "gateway"-call center, a 3 softuri office şi 3 sisteme de operare, cu impact asupra inovării de proces şi servicii, implementării de soluţii software de tip asistiv adresate persoanelor cu dizabilităţi.
     ¤ Eficientizarea costurilor şi protejarea mediului înconjurător prin implementarea unui sistem eficienta energetică, realizarea unui plan intern de management de mediu care prin implementarea lui va permite reducerea la jumătate a consumurilor şi implicit reducerea la sursă a deşeurilor, care vin în completarea echipamentelor de ultima generaţie tip Energy Star mai eficiente energetic.
Locaţia implementării este situată în Comună Floreşti, sat Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj.
Rezultatele proiectului:
      ¤ S-au achiziţionat: 1 sistem module software aplicaţie Okey (17 noi funcţionalităţi pentru aplicaţia software Okey, din care una destinată persoanelor cu dizabilităţi), 2 persoane noi angajate din care una din categoria de persoane defavorizate (tânăr până la 24 de ani inclusiv), contractarea de servicii de informare şi publicitate (1 anunţ lansare proiect, 1 anunţ angajare, 1 panou temporar, 1 placă permanentă, 100 de fluturaşi, 1 anunţ finalizare proiect, 10 autocolante), realizarea de cheltuieli cu activităţi de internaţionalizare (taxa participare, transport şi cazare) prin participarea la un târg internaţional în calitate de expozant (în curs de realizare)
      ¤ Achiziţia a 3 laptopuri, a 3 softuri office, a 3 sisteme de operare, a unui sistem calculatoare tip "gateway"-call center ce va fi ataşat la aplicaţia Okey, recertificare sistem de management ISO 9001 (servicii de consultanţă întocmire dosar ISO 9001 şi servicii de recertificare ISO 9001), recertificare serviciu ISO 27001, servicii de management proiect (întocmire plan de afaceri) şi servicii de management de proiect (managementul implementării proiectului);
      ¤ Implementare plan de reducere a deşeurilor la sursă (în conformitate cu „Manualul Biroului Verde European, realizat în cadrul proiectului cu finanţare europeană 510859-LLP-1-2010-1-HU-LEONARDO-LNW ataşat la planul de afaceri), realizare sistem eficienta energetică prin înlocuire becuri incandescente cu becuri tip led, toate venind în completarea echipamentelor achiziţionate tip Energy Star.
      ¤ Toţi indicatorii de rezultat şi realizare asumaţi prin contractul de finanţare au fost realizaţi.
Realizarea investiţiei, pe lângă creşterea competitivităţii companiei, a condus la un impact pozitiv la nivelul localităţii şi regiunii de implementare a proiectului prin:
     ¤ Reducerea consumurilor de energie prin acţiuni de eficientizare energetică a spaţiului de desfăşurare a activităţii, achiziţia de echipamente de înaltă tehnologie care funcţionează cu consum redus de resurse;
     ¤ Dezvoltarea activităţii prin inovare şi diversificare, elemente care sunt indispensabile pentru creşterea competitivităţii companiilor şi a sectoarelor de activitate în general;
     ¤ Angajarea unei persoane din categoria celor defavorizate care va reduce pe termen lung eforturile făcute de la bugetul de stat pentru susţinerea financiară a acestora;
     ¤ Creşterea competitivităţii firmei şi implicit a afacerii, în urma căreia atât bugetul de stat, cât şi bugetul local, vor beneficia de sumele plătite sub formă de taxe şi impozite pe afacere, dar şi pe salarii.


LIFE IS HARD SA
Com. Florești, Sat Florești, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj
tel. 0722818575, office@lifeishard.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020


 www.inforegio.ro  |     facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României